Nu spares der igen på ældreområdet

Klippekortet, der skulle sikre de dårligst stillede ældre hjælp til udflugter og andre aktiviteter, bliver helt eller delvist skåret væk i flere kommuner, skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge en rundspørge fra Ældre Sagen har 16 pct. af kommunerne, svarende til 16 kommuner, helt eller delvist afskaffet klippekortordningen. Dertil kommer, at fagforeningen FOA har kendskab til ti kommuner, der planlægger at spare på klippekortene.

Klippekortet giver beboere på plejehjem eller modtagere af hjemmehjælp mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen efter eget ønske. Ordningen indebærer også, at den ældre kan spare klippene op.

Ældre Sagen mener, at afskaffelsen af klippekortet rammer de svageste ældre, og foreningen foreslår, at Folketinget bør indføre en lov, der skal sikre et vist niveau af social omsorg til svage ældre. ”Vi ved, at 50.000 danskere over 65 år er ramt af ensomhed”, siger seniorkonsulent i Ældre Sagen Per Tostenæs. ”Det fine ved ordningen er, at den ældre selv kan afgøre, hvad der giver livskvalitet”.

24NYT: Siden 2007 er den gennemsnitlige samlede udgift pr. ældre i kommunerne på landsplan faldet fra 55.229 til 41.315 kr., og andelen af svage ældre, der modtager hjemmehjælp til rengøring og andre praktiske opgaver, er næsten halveret i Danmark, fra 43 pct. til bare 25 pct. i 2017. Disse triste tal skyldes ikke, at ældre er blevet mere selvhjulpne, men derimod markante besparelser på ældreområdet.

Ifølge en nylig rapport fra Vive får 73.000 svage ældre i dag ikke den hjælp, de har brug for. På plejehjemmene er serviceniveauet dykket fra det dårlige til det skandaløse. De gamle ligger hele natten og skvulper i deres eget skidt, da der mangler omsorgspersonale. Flere og flere kommuner indfører en ny ydmygende procedure for morgentoilette for ældre og syge under hjemmeplejen: I weekenden vaskes borgerne ikke med varmt vand og sæbe, men med en kold vådserviet, fordi kommuner mangler penge.

Man ser det for sig. De ældre har betalt topskat igennem et langt liv, og nu får de brug for ældrepleje. Men ældreplejen bliver ramt af voldsomme besparelser.

Mens regningen for den mislykkede integration – 36 mia. kr. netto om året – stiger hele tiden, er der færre og færre penge til danske ældre. Pengene går de muslimske migranter, der sidder parkeret i ghettoerne på tårnhøje sociale ydelser foran TV-kanalen Al Jazeera.

Der er således penge nok i de offentlige kasser, men de går ikke til danske ældre. Mange danskere føler derfor, at politikernes solidaritet med almindelige borgere er væk, og at politikerne mest er optaget af at hjælpe alle andre end dem.

Er det, politikerne synes, at vi kan være bekendt at byde vore ældre borgere, som gennem et langt liv har været med til at opbygge vort velfærdssamfund?

Kommentarer