Ny israelsk lov vil beskytte Israel og USA mod ICC

Israels parlament Knesset er i færd med at udarbejde et lovforslag, som vil give Israel lov til at bruge alle nødvendige midler for at beskytte både israelske og amerikanske borgere fra uretfærdig retsforfølgelse af FN’s Internationale Straffedomstol (ICC). Lovforslaget støttes af de fleste partier i Knesset.

I 1998 blev 120 lande enige om at oprette ICC, hvor alvorlige internationale forbrydelser kan retsforfølges og straffes. Det gælder folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

USA har modsat Danmark ikke tilsluttet sig den traktat, på hvis fundament Den Internationale Straffedomstol er skabt. USA vedtog allerede i 2002 en lov, der bemyndiger præsidenten til at bruge alle midler, herunder magtanvendelse, for at forhindre ICC’s retsforfølgelse af amerikanske borgere. Læs mere her. Læs mere her.