Ny måling: Tre ud af fire københavnere vil stoppe byggeriet på Amager Fælled

Et stort flertal af københavnerne er imod byggeriet på Amager og ønsker at byggeriet skal droppes – også selvom kommunen skal finde midlerne til metrobyggeriet på anden vis, viser ny måling.
Meningsmålingsinstituttet Epinion har for Danmarks Naturfredningsforening kortlagt de københavnske vælgeres holdninger forud for kommunalvalget til November. Og når det kommer til det omstridte byggeri på Amager Fælled, så er vælgernes dom hård overfor partierne bag aftalen. Hele målingen kan læses i vedhæftede excelark. 

76 procent af Københavnerne er enten helt uenig eller delvis uenig i byggeriet. Og 71 procent mener, at politikerne helt bør droppe byggeriet – også selvom kommunen må finde midler til metrobyggeriet på anden vis.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding er ikke overrasket over, at opbakningen til den grønne dagsorden er stor hos vælgerne:

– Den her måling viser, at den politiske beslutning om at bygge på Amager Fælled og dermed skære ned på de grønne områder i København, er fuldstændig i modstrid med de ønsker, der er blandt vælgerne om at bevare naturområderne i byen og på Amager Fælled. På bare 10 år har hver enkelt borger mistet 14 procent af de grønne områder, og det går simpelthen den helt forkerte vej. Jeg tror, at folk tænker ”nok er nok” – nu skal være slut med at sælge ud at byens natur, siger Maria Gjerding.

Kan få betydning for valgkryds
Epinion har også direkte spurgt vælgerne, hvilken betydning byggeriet på Amager Fælled har for deres kryds til november.

Her svarer halvdelen 56% af vælgerne, at beslutningen om at bygge på Amager Fælled har betydning for, hvor deres kryds skal sættes, hvoraf hele 82 procent svarer, at de omstridte byggeplaner vil gøre det ’mindre sandsynligt’, at de vil stemme på et af partierne bag aftalen.

Bag aftalen om at bygge på Amager Fælled står Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative og DF. Formålet er at sælge grunden til bl.a. By & Havn for at skaffe penge til at afdrage på Københavns Kommunes gæld fra metrobyggeriet.

Målingen viser, at blot 11 procent af socialdemokratiets vælgere er enige eller delvist enige i beslutningen om at bygge på Amager Fælled. 60 procent af socialdemokraternes vælgere svarer at beslutningen vil have betydning for deres kryds, hvoraf trefjerdele svarer, at vil gøre det ”mindre sandsynligt”, at stemme på partiet til kommunalvalget.

For Radikale Venstre og SF vil sagen også have betydning for, hvor vælgerne sætter deres kryds. Her har beslutningen om at bygge på Amager Fælled betydning for mere end halvdelen af deres vælgere, hvor hele 81 procent og 96 procent svarer, at beslutningen gør det mindre sandsynligt, at de vil stemme på partierne til kommunalvalget.

Der er også stor modstand mod byggeriet blandt de borgerlige vælgere, hvor 62 procent af de blå vælgerne er enten helt uenig eller delvis uenig i beslutningen, ligesom 41 procent af de blå vælgere svarer, at beslutningen har betydning for deres kryds til november. Hele 84 og 83 procent af DFs og Nye Borgerliges vælgere er imod byggeriet på Amager.

Den grønne dagsorden vigtigst for vælgerne
Epinion har også spurgt, hvilket emne som er vigtigst for de københavnske vælgere. Adspurgt om 11 emner fra klima, miljø og natur til folkeskole, ældrepleje, erhvervspolitik mm. vælger 62 procent af københavnerne ’klima, miljø og natur’, når de skal vælge, hvad de anser som det vigtigste emne, når de skal sætte deres kryds til kommunalvalget. Til sammenligning prioriteres det næst vigtigste emne ’Almene boliger’ kun af 34 procent af vælgerne.

Epinion har også spurgt ind til, hvilke grønne opgaver, der er vigtigst for vælgerne. At ’sikre natur og flere grønne områder’ er den vigtigste grønne opgave i vælgernes øjne med 56 procent, mens 36 procent vælger ’kollektiv transport og cykelstier’ og 33% svarer ’ At sikre en ambitiøs klimahandlingsplan for kommunen”.

Det er altså ikke bare i sagen om Amager Fælled, at københavnerne vil bevare den eksisterende natur. At sikre natur og flere grønne områder, er med andre ord, det vigtigste emne for Københavnerne til det kommende kommunalvalg.

FAKTA om målingen
Epinion er et af Danmarks mest troværdige og velrenommerede analyseinstitutter og benyttes af bl.a. DR og Altinget. Målingen er foretaget blandt vælgerne i København med et repræsentativt udsnit på 552 respondenter.

Hovedpunkter fra Undersøgelsen:

  • 76 pct. af københavnerne er uenige (helt eller delvist) i politikernes beslutning om at bygge på Amager Fælled
  • 71 pct. af københavnerne er uenige (helt eller delvist) i politikernes beslutning om at bygge på Amager Fælled, selvom det betyder, at pengene til metrobyggeriet skal finansieres på anden vis.
  • 82 pct. af københavnerne, for hvem beslutningen om at sælge Amager fælles har betydning for, hvor de vil sætte deres kryds, angiver, at det gør det mindre sandsynligt for mig at stemme på ét af partierne bag beslutningen
  • 81 pct mener, at ’Politikerne i Københavns kommune bør gøre langt mere for at sikre mere natur og flere grønne områder i København’
  • 87 pct- angiver, at det har positiv betydning for deres livskvalitet at have let adgang til natur