Ny rapport: Vi solskoldes, når vi mindst venter det

Vi danskere er generelt blevet bedre til at undgå solskoldninger, når vi går ud for at nyde solen i den danske sommer. Men faktisk får vi oftere rød hud, når vi ikke bevidst opsøger solen for eksempelvis at solbade. Ifølge en netop offentliggjort rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er det kun hver tredje af de solskoldede danskere, der solbadede, da de blev forbrændt.

Når solen bager midt på dagen, er solbeskyttelse vigtig. Men det kan man hurtig glemme, når man ikke er ude for at nyde solen, men formålet er at slå græs, være til koncert eller spise frokost. Og derfor er det er faktisk oftest i situationer, hvor vi laver alt muligt andet end at solbade, at vi ender med at blive solskoldet.

Kun 34 pct. af de danskere, der blev solskoldet i den danske sommer 2017, angiver i en netop offentliggjort rapport, at de solbadede, da de blev forbrændt. Rapporten er fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, hvor 4.000 danskere i alderen 15-64 år blevet spurgt til deres solvaner i sommeren 2017.

Vi solskoldes især i haven
Det tyder på, at vi er mere bevidste om at huske solbeskyttelse, når vi er på stranden, end når vi er i haven. Det er ifølge rapporten kun 20 pct. af de solskoldede danskere, der blev solskoldet på et udendørs badested. Til sammenligning angiver 50 pct., at de blev solskoldet, mens de var i haven/gården. En del af forklaringen kan være, at vi tilbringer mere tid i haven end på stranden i løbet af sommeren, men det tyder også på, at vi glemmer, at solen bager lige så meget som på stranden, når vi eksempelvis ordner hæk eller spiser frokost i haven.

LÆS OGSÅ:  NU IGEN! Kast med sten fra motorvejsbro

Christine Behrens, der er senior projektleder i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, opfordrer til, at vi husker hinanden på solbeskyttelse, især når vi er udenfor med andre formål end at nyde solen:

– Det er utrolig vigtigt, at vi husker på, at solens stråler er lige skrappe, uanset, hvad vi foretager os i solen. Ved en tur i haven udsætter vi vores hud for ligeså meget sol og uv-stråling, som når vi tager på stranden, siger Christine Behrens.

Hun opfordrer derfor til, at man – fra april til september – tjekker uv-indekset, inden man skal ud i solen. Hvis uv-indekset er 3 eller derover, er solbeskyttelse nødvendigt – uanset hvad formålet med at være udenfor er. Her kan den gratis app ’UV-INDEKS’ være en god hjælp, da den giver en prognose for uv-indekset der, hvor du befinder dig – uanset hvor i verden, du er.

Vi solskoldes mindre end tidligere i Danmark
Samlet set viser rapporten, at 18 pct. af danskerne blev forbrændt i solen i Danmark i 2017, og det er en markant forbedring set i forhold til 2011, hvor andelen lå på hele 30 pct. Noget tyder altså på, at vi danskere er blevet bedre til at beskytte os mod solens uv-stråling.

Det glæder Dorte McGugan Pedersen, der er udviklingschef i TrygFonden.

– Færre solskoldninger betyder færre tilfælde af hud- og modermærkekræft i fremtiden, og derfor er det dejligt, at det tyder på, at danskerne i stigende grad tager solrådene om skygge, solhat og solcreme til sig, når de går ud for at nyde solen i Danmark, siger Dorte McGugan Pedersen.

LÆS OGSÅ:  Hele Danmarks Skuespilhus fylder rundt

Næste step er ifølge Dorte McGugan Pedersen, at vi også husker solrådene, når vi ikke bevidst opsøger solen.

———————————————————–

Om undersøgelsen

Rapporten ’Danskerne solvaner i den danske sommer 2017’ viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 4.000 danskere i alderen 15-64 år. I rapporten spørges respondenterne blandt andet til solbadning, solskoldninger og solbeskyttelse. Data er indsamlet af analysebureauet Epinion i september-oktober 2017, og er nationalt repræsentativt ift. køn, alder og region.

I rapporten angiver 18 pct. af respondenterne, at de blev solskoldet i den danske sommer 2017. Blandt dem angiver 34 pct., at de solbadede, da de blev solskoldet, 58 pct. at de lavede andet end at solbade, da de blev solskoldet, og 12 pct., at de ikke ved, hvad de lavede, da de blev solskoldet. Tallene summerer ikke til 100 pct., da det var muligt at angive flere svar, hvis man var blevet solskoldet flere gange.

Blandt dem, der blev solskoldet, angiver 50 pct., at de blev solskoldet i haven/gården, mens kun 20 pct. angiver, at de blev solskoldet ved et udendørs badested.

Rapporten kan læses her.

Uv-stråling og kræft i huden

Solens uv-stråling er god for os i mindre doser, men for meget uv-stråling er kræftfremkaldende. Det anslås af WHO, at op mod 90 pct. af alle tilfælde af kræft i huden skyldes uv-stråling fra den naturlige sol og solarier.

LÆS OGSÅ:  Tidligere minister udpeget som bestyrelsesformand for Energinet.dk

Både solskoldninger og den samlede mængde af uv-stråling, man udsættes for gennem livet, har betydning for risikoen for at udvikle kræft i huden.

’Kræft i huden’ er en samlet betegnelse for flere former for kræft: Modermærkekræft, der er den mest alvorlige form for kræft i huden, og almindelig hudkræft, der er mere udbredt, men mindre alvorlig end modermærkekræft.

Hvert år konstateres ca. 2.250 nye tilfælde af modermærkekræft og 14.250 nye tilfælde af almindelig hudkræft i Danmark. Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt danske unge i alderen 15-34 år.

På verdensplan har Danmark den 5. højeste forekomst af modermærkekræft, når man tager højde for befolkningens størrelse og aldersfordeling. Kun Australien, New Zealand, Schweiz og Holland har højere forekomster.

Uv-indekset

Uv-indekset viser, hvornår du skal beskytte dig i solen. Er uv-indekset 3 eller derover, bør du solbeskytte dig.

Download den gratis uv-app ’Uv-indeks’ i App Store og Google Play

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)