Ny socialstrategi skal skabe plads til alle i København

Foto: Colourbox

Et enigt socialudvalg i Københavns Kommune godkender ny strategi for udsatte københavnere. Målet med strategien er blandt andet at skabe plads i fællesskabet for københavnere med særlige behov.

Færre ensomme københavnere, flere i job og uddannelse og mere tryghed og sikkerhed for ansatte.

Sådan lyder tre af i alt 15 konkrete succeskriterier i den nye strategi, der skal sætte rammen for de sociale indsatser i København de næste fire år.

– København skal være en by med plads til alle – også københavnere med særlige behov. Derfor skal der i det sociale arbejde i endnu højere grad sættes fokus på at støtte københavnere med særlige behov som aktør i eget liv og som samfundsborgere. Alle skal have muligheden for at være en aktiv del af samfundet og deltage i forskellige fællesskaber, siger socialborgmester Mia Nyegaard (R), og fortsætter:

– Jeg er glad for, at det er et enigt socialudvalg, der nu står bag en ny strategi for socialområdet i København. Der har været stor opbakning, gode diskussioner og der er mange positive forventninger til vores arbejde på området fremover.

LÆS OGSÅ:  Kender du de fem fyrværkeriråd? Her er de...

Ambitiøs retning for det sociale arbejde

Socialstrategien er til for alle københavnere, der har behov for støtte: Børn, unge, voksne, familier og ældre mennesker med behov for en social indsats. Det er københavnere med handicap, sindslidelse, misbrug, kriminalitet, hjemløshed eller mistrivsel. Nogle har kun behov for støtte i kort tid – andre har behov for støtte hele livet. Fælles for dem alle er, at de har ret til at leve et godt og værdigt liv på deres egne præmisser.

– En af de fornemmeste opgaver for mig som socialborgmester er at sikre, at udsatte børn, unge og voksne og københavnere med handicap bliver hørt og føler sig inddraget. Med den nye strategi sætter vi en ambitiøs retning for det sociale arbejde og for, hvordan man som københavner med særlige behov kan blive mødt, siger Mia Nyegaard.

LÆS OGSÅ:  Iværksættere har succes med “Hvad er det værd?” koncept på nettet

Socialstrategien skal fungere som den overordnede rettesnor og skal efterfølgende omsættes til enkelte ud­viklingsplaner i Socialforvaltningens tilbud og enheder.

Strategien er blevet til på baggrund af drøftelser mellem politikere i socialudvalget, medarbejdere i Socialforvaltningen, ngo’er og københavnere med særlige behov.

Fakta om ensomhed, job og uddannelse og sikkerhed:

  • Socialforvaltningen har haft gode resultater med at mindske ensomhed, som fylder meget blandt udsatte. Men 42 procent af udsatte københavnere vurderer stadig, at de er ensomme, viser nyeste tal. Derfor skal forvaltningens tilbud og enheder fortsat styrke flere samarbejder med civilsamfundsorganisationer og frivillige, da det kan være med til at mindske ensomhed.
  • De senere års fokus på beskæftigelses- og uddannelsesindsatser i Socialforvaltningen har betydet, at flere københavnere med særlige behov i dag er i berøring med arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Nyeste tal viser, at antallet af københavnere med handicap eller psykisk sygdom, som kommer i job eller uddannelse, er vokset med knap 18 procent på tre år.
  • Indsatsen for at skabe gode vilkår for medarbejdere og beboere, særdeleshed i socialpsykiatrien i København, fylder fortsat meget i Socialforvaltningens arbejde. Fokus vil fortsat være på fælles sikkerhedsprocedurer, styrket samarbejde mellem politiet, Kriminalforsorgen og regionen.
LÆS OGSÅ:  Kan du genkende denne bevæbnede røver?

Om socialudvalget i Københavns Kommune:

  • Socialudvalget i København varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedr. børn, unge og voksne.
  • Socialudvalget består af 11 medlemmer.
  • Socialborgmester Mia Nyegaard (R) er formand for udvalget.

Kommentarer