Ny stor undersøgelse af højspændingsledninger og leukæmi hos børn

Øger magnetiske felter fra højspændingsledninger risikoen for leukæmi hos børn? Det har videnskaben længe søgt svar på. I en ny stor international undersøgelse, der samler alle hidtil gennemførte undersøgelser, finder forskerne en let øget risiko for leukæmi for børn, der bor tæt ved ledningerne – og de viser, at sammenhængen ikke kan forklares med de elektromagnetiske felter.

Igennem flere år har forskere verden over diskuteret, om de elektromagnetiske felter fra højspændingsledninger øger risikoen for leukæmi hos børn, der bor nær dem.

Resultaterne har været modstridende, og derfor er magnetfelter fra højspændingsmaster i dag klassificeret som ”muligvis kræftfremkaldende” af Verdenssundhedsorganisationen WHO’s kræftforskningsinstitut IARC. Den kategori betyder, at man mangler forskning, der endegyldigt viser, om felterne er årsag til kræft eller ikke.

Men nu gør en ny undersøgelse os lidt klogere. I en stor såkaldt meta-analyse, samler forskere fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse data fra de i alt 13 internationale undersøgelser, der tidligere er foretaget indenfor området. I alt har forskerne undersøgt data fra godt 29.000 børn med leukæmi og godt 68.200 kontroller.

Konklusionen er at børn, der bor tæt ved højspændingsledninger – målt som under 50 meter eller tættere – har en lille øget risiko for at udvikle leukæmi. En sammenhæng, som ifølge undersøgelsen dog ikke kan forklares med de elektromagnetiske felter fra ledningerne.

Den konklusion er forskerne kommet frem til ved at anvende alle de oplysninger, der var indsamlet om børnene og deres liv.

LÆS OGSÅ:  Mere end hver fjerde afgangselev i grundskolen går nu på efterskole

Gennem statistiske analyser har forskerne undersøgt, om der er en sammenhæng mellem hver enkelt af faktorerne og børnenes risiko for leukæmi – eller om sammenfaldet mellem de to var tilfældigt. Og analyserne viser altså, at den øgede risiko for leukæmi ikke kunne forklares med hverken de elektromagnetiske felter eller andre af de forhold, der er indsamlet i de 13 bagvedliggende studier.

Ukendt årsag

Den nye forskning giver anledning til, at man overvejer om, der kan være andre årsager end dem, man hidtil har set på, som er skyld i den øgede risiko for leukæmi. Det mener en af landets førende eksperter i elektromagnetisk stråling og kræft, Christoffer Johansen. Han er forsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og professor og overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Han er rådgiver for Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om magnetfelter og helbred og har deltaget i den nye forskning sammen med en række internationale kolleger:

– Vi har ikke svaret på, hvad der er skyld i den let øgede risiko for leukæmi hos børnene. I undersøgelsen kan vi se, at der i de senere år er sket et fald i antallet af børn, der får leukæmi, og som bor tæt ved højspændingsledninger. Måske er forklaringen ændringer i livsstil eller miljø – eller en kombination af flere faktorer. Lige nu ved vi det simpelthen ikke, men der er behov for at undersøge det nærmere, siger Christoffer Johansen.

LÆS OGSÅ:  Nyhedsvaner sættes under lup

Hvis det er en faktor, man ikke før har haft fokus på, der er årsag til den øgede risiko for leukæmi, kan det også have haft indflydelse på tidligere konklusioner, siger Christoffer Johansen:

– Vores nye undersøgelse rejser spørgsmålet om de resultater, der tidligere har vist en sammenhæng mellem højspændingsledninger og kræft hos børn, måske har manglet viden om nogle vigtige faktorer i børnenes liv og hverdag, som reelt er det, der har ført til konklusionen om en sammenhæng. Det er naturligvis et spørgsmål, som det er interessant at undersøge nærmere, så vi ved, hvad vi skal gøre for at mindske risikoen for, at børn bliver syge, siger Christoffer Johansen.

Resultaterne er offentliggjort her: Amoon AT. et al.: Proximity to overhead power lines and childhood leukaemia: an international pooled analysis. Br J Cancer. 2018 May 29. Epub ahead of print