Nyt formandskab i Gymnasieskolernes Lærerforening

Fra 1. januar 2019 får Gymnasieskolernes Lærerforening nyt formandskab med Tomas Kepler, Asger Boe Wille og Anders Frikke. Tomas får formandskasketten, mens Asger og Anders bliver næstformænd.

Tomas, Asger og Anders repræsenterer de tre lister i GL, og de har indgået en bred konstitueringsaftale med et formandskab, der har et ønske om et tæt samarbejde til gavn for gymnasieuddannelserne og for GL’s medlemmer.

”Jeg ser det som afgørende, at vi har fået en bred konstituering, som sikrer os, at vi kæmper bedst sammen mod de udfordringer, som medlemmerne og sektoren står overfor,” siger Tomas Kepler.

Asger Boe Wille er helt enig. ”Det har været en hård valgkamp, så derfor er det ekstra dejligt, at de tre lister er gået sammen, så synspunkterne fra alle tre lister kan præge GL’s fremtidige retning,” mener Asger.

Anders Frikke er enig med Tomas og Asger. ”For os har det været vigtigt, at vi kan være med til at præge udviklingen, især uddannelsespolitikken. Og så tror jeg, at det fremtidige samarbejde har godt af, at konstitueringen er så bred som mulig,” siger Anders.

Det konstituerende hovedbestyrelsesmøde afholdes den 14. november, og den nye hovedbestyrelse begynder sit arbejde 1. januar 2019.

Fakta om formandskabet

Tomas Kepler er 45 år og underviser til daglig i engelsk og historie på Aalborghus Gymnasium. Han har været tillidsrepræsentant, og de seneste fem år har Tomas siddet i GL’s hovedbestyrelse; de seneste to år som formand for overenskomstudvalget.

LÆS OGSÅ:  Trods rykkere og bøder: Flere tusinde bilister dropper syn

Asger Boe Wille er 37 år og underviser i historie, dansk og mediefag på Køge Gymnasium. Han har siddet i hovedbestyrelsen i den seneste valgperiode og været medlem af arbejdspladsudvalget.

Anders Frikke er 38 år og underviser i historie og dansk på Middelfart Gymnasium og hf. Anders har været tillidsrepræsentant og har de sidste tre år siddet i hovedbestyrelsen og været medlem af arbejdspladsudvalget.