Nyt i ubådssag – Statsanklager med meddelelse

Statsadvokaten i København har udsendt en meddelelse på Twitter. Han skriver, at ankesagen om Kim Walls død om bord på Peter Madsens ubåd Nautilus i august sidste år kun kommer til at omhandle straffens længde:

“Ankesagen mod Peter Madsen: Anklagemyndigheden påstår stadfæstelse af byrettens dom på livstid. Peter Madsen påstår formildelse af straffen. Ankesagen kommer alene til at vedrøre straffens udmåling og ikke skyldsspørgsmålet. Sagen er endnu ikke berammet