Nyt islamkritisk parti indsamler vælgererklæringer – her er navnet

Hanne Kronborg, partistifter for Partiet Kronborg.
Hanne Kronborg, partistifter for Partiet Kronborg.

Partiet Kronborg indsamler nu vælgererklæringer i hele landet (se www.partiet-kronborg.dk). Partiets stifter, Hanne Kronborg, har allerede indsamlet underskrifter nok til at opstille til folketingsvalget i Sydjyllands Storkreds og er derved sikret at komme på stemmesedlen som løsgænger.

Partiets vigtigste mål er at gøre islam forbudt senest i 2031, siger Hanne Kronborg. Hun mener, at personer, der lever efter denne religion, er en trussel mod den offentlige orden, og at islam svarer til en forening, der virker ved vold. Dermed er der støtte i Grundloven til partiets politik. Desuden vil partiet bl.a. have Danmark ud af EU og opprioritere miljøbeskyttelse.

På partiets hjemmeside kan man bl.a. læse følgende:

Islamideologien skal forbydes i Danmark senest år 2031

Islamideologien skal forbydes med grundlovens paragraffer, senest år 2031. Grundloven er blandt andet til for at sikre det danske folk imod en fremmede overtagelse.

Grundloven opstiller overordnede spilleregler for vores samfund. Alle andre love skal overholde grundloven. Med grundloven kan islamideologien forbydes.

De folkevalgte repræsentanter i folketinget, er repræsentanter for folket og skal overholde grundloven. Folketinget varetager lovene, ud fra grundlovens retningslinjer, som regeringen skal sørge for, bliver til virkelighed.

Det er domstolene, der afgør hvordan lovene fortolkes og eventuelt straffe vedkommende. Grundloven indeholder paragraffer, der sikrer, at landet ikke overtages af en fremmed magt.

Blandt andet paragrafferne:
Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953
§ 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og understøttes som sådan af staten. § 6. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.
§ 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.
§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
§ 68. Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.
§ 69. De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.
§ 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.
§ 78-2
Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
§ 98
Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid.

LÆS OGSÅ:  Politiker: Islam skal helt ud af det danske sundhedsvæsen

Det vil være domstolene, der dømmer personer, der ikke overholder lovene og skal udvises de personer, der overtræder paragrafferne. Udvisning skal være ved første dom.
At forbyde islamideologien med grundloven vil medføre, at moskéer lukkes og der ikke længere skal tages særhensyn i landets institutioner, i forhold til islamideologiens retningslinjer.

Via partiet-kronborg.dk.