Nyt københavnsk profilplejehjem for par

Sundheds- og omsorgsborgmester i København Sisse Marie Welling (SF) har ved de netop afsluttede budgetforhandlinger sikret finansiering til at realisere Københavns niende profilplejehjem: parplejehjemmet. Det kommer i 2023.

Ældre skal have ret til at følges ad hele livet – også på plejehjem. Sådan har budskabet længe lydt fra sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), som nu endelig har fået et af sine vigtigste valgløfter nedfældet på kommunens brevpapir. Med den netop indgåede budgetaftale i Københavns Kommune har hun og SF nemlig fået opbakning fra de øvrige budgetpartier til at afsætte de fornødne midler til at etablere Danmarks første plejehjem særligt for par.

”Jeg er så glad for, at det endelig er lykkes – parplejehjemmet har været mit ønske, siden jeg indtog borgmesterkontoret. Jeg har selv været sammen med min mand i 14 år, og jeg kan slet ikke forestille mig, at vi ikke skulle bo sammen. Sådan tror jeg, de fleste par har det. Derfor ønsker jeg, at vi som kommune skaber rammerne, der gør det muligt for flere at følges ad hele livet – også når behovet for plejehjem bliver aktuelt,” siger Sisse Marie Welling.

Borgmesteren begrunder behovet for et plejehjem for par med, at det ofte også rammer den raske partner, når livsledsageren oplever et stigende behov for pleje. Den raske partner strækker sig ofte langt både fysisk og psykisk for at støtte sin partner i det daglige. Det kan være udmattende både mentalt og fysisk og føre til øget social isolation – også for den raske part. Men samtidig kan det for mange virke som en uoverkommelig tanke at lade en svækket partner flytte alene i plejebolig efter et langt liv sammen.

Et nyt fællesskab

Parplejehjemmet bliver det første af sin slags og vil – udover deciderede parboliger – også indeholde såkaldte samlivsboliger. Det er boliger beregnet til én person, men med flere kvadratmeter, så den raske partner kan overnatte i boligen. Plejehjemmets særlige samlivsprofil indebærer desuden, at der vil være et stort fokus på at skabe fællesskaber mellem de raske beboere på tværs af boligerne.

”Det her bliver et anderledes plejehjem, fordi det – udover at drage omsorg for de syge – også bliver et fællesskab for de raske partnere. I dag findes der ganske få parboliger spredt rundt på nogle af vores andre plejehjem, men de er typisk beboet af par, hvor begge er syge. Derfor er det mit ønske, at parplejehjemmet giver mange flere par muligheden for at fortsætte med at leve sammen, fordi der her også vil være fokus på de raske pårørende,” forklarer borgmesteren.

Parplejehjemmet bliver således Københavns Kommunes niende profilplejehjem, som blandt andet også tæller plejehjem med profiler som LGBT+, håndværk, mangfoldighed, musik og sport. Tanken bag de særlige profilplejehjem kommer af ønsket om at give borgerne mulighed for at leve det liv, de ønsker – også når de får brug for at flytte på plejehjem.

Det er planen, at parplejehjemmet skal opføres på Østre Gasværkgrunden på Østerbro, hvor der allerede i dag er reserveret til plejehjemsbyggeri, og det vil stå klar i 2023.

Fakta om det kommende parplejehjem

  • Allerede sidste år vedtog partierne bag budgetaftalen en hensigtserklæring, der betød, at man var enige om at etablere et parplejehjem. Det var dog uden finansieringen – det er den, der er kommet på plads med årets aftale. Der er afsat i alt ca. 17 mio. kr. til etableringen af plejehjemmet.
  • Parplejehjemmet vil indeholde 45 standard-plejeboliger til par på 85 kvadratmeter bolig og 45 plejeboliger med såkaldt samlivsprofil beregnet til én beboer, men med lidt større boligareal på 73 kvadratmeter pr. bolig.
  • Plejeboliger med samlivsprofil er for par, hvor den raske partner ønsker at bevare nuværende bolig, men alligevel tilbringer en stor del af tiden i partnerens plejebolig. De ekstra kvadratmeter giver på den måde mulighed for en ekstra soveplads i plejeboligen.
  • Parplejehjemmet med samlivsprofil oprettes med samme funktioner som kommunens øvrige plejehjem, men fordi der bor og færdes flere borgere på parplejehjemmet end på øvrige plejehjem, vil blandt andet arealerne til café, aktiviteter og kontorer blive forøget med fem kvadratmeter pr. parbolig.