Nyt undervisningsforløb skal hjælpe unge i Esbjerg godt på vej med økonomien

Kick off på Hjerting Skole, hvor eleverne prøver kræfter med fysiske selvtillidsøvelser, inden de sættes i gang med forløbet 'Ung privatøkonomi'
Undersøgelser viser, at alt for mange unge kommer i økonomiske vanskeligheder tidligt i livet, og tidlige gældsproblemer kan få konsekvenser langt ind i voksenlivet. Derfor klæder PwC folkeskoleelever i 7. og 8. klasse på med økonomisk forståelse og personligt lederskab med undervisningsforløbet ’Ung privatøkonomi’. Tiltaget er netop skudt i gang i Esbjerg, hvor 8. klasser fra 3 forskellige skoler i de kommende uger skærper deres økonomiske forståelse og selvledelse.

Folkeskoleelever fra Hjerting Skole, Sønderrisskolen samt Tjæreborg Skole Signatur prøver i november kræfter med en nytænkende form for matematikundervisning. I projekt ‘Ung Privatøkonomi’ gennemgår 8. klasserne et tre-ugers forløb, hvor opgaveløsning i fx budgetopstilling, statistik og procentregning tænkes ind i elevernes egen hverdag.

“I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger. I dette projekt bidrager vi med vores særlige kompetencer og viden for at være med til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave; at klæde børn og unge bedre på til at kunne handle økonomisk ansvarligt. Hvis vi blot kan hjælpe én ung til et bedre liv, så er det indsatsen værd, men vi vil selvfølgelig gerne hjælpe alle de unge, der bliver en del af forløbet,” siger Palle H. Jensen, partner hos PwC i Esbjerg.

Mange unge slås med økonomien
Tal fra RKI viser, at ca. 47.000 unge i alderen 18-30 år er registreret med mindst én anmærkning i RKI. Samtidig viser en undersøgelse fra 2018 fra Tænk og Trygfonden fx, at hver 9. ung slås med økonomien, og at ca. 140.000 unge har tilbagevendende betalingsproblemer i hverdagen, hvilket i sidste ende kan have konsekvenser i forhold til mulighederne for, om man kan uddanne sig, stifte familie, købe bolig, osv.

LÆS OGSÅ:  Ændring af epidemiloven har kostet virksomhederne milliarder

”Med samarbejdet mellem PwC og Skoleglæde.nu skal gennem projektet “Ung privatøkonomi”, som PwC er medudvikler og sponsor for, forebygge dette ved allerede i Folkeskolen at klæde elever på – både med en økonomisk forståelse og med personligt lederskab. Forløbet stilles til rådighed for folkeskoler landet over, og med projektet støtter vi op om FN’s verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse,” forklarer Palle H. Jensen.

Samarbejdet og sponsoratet består bl.a. af et undervisningsforløb, afholdelse af event, evaluering mv., ligesom PwC’s medarbejdere er direkte involveret i projektet og bidrager med deres kompetencer indenfor bl.a. opsparing, lån, statistik, budget m.v. Palle H. Jensen fortæller, hvorfor projektet er vigtigt:

Med den rette støtte og udvikling tror vi på, at alle kan realisere sit potentiale. Børn og unge er vores fælles fremtid, og vi vil gerne være med til at hjælpe endnu flere godt på vej. I løbet af de næste fire år forpligter PwC sig på globalt plan til at investere 3 mia. US-dollars i ’Upskilling’ under overskriften ’New World, New Skills’, herunder uddannelse af vores medarbejdere og partnere samt i teknologier til støtte for kunder og lokalsamfund.”

I Esbjerg glæder man sig til at komme i gang
Undervisningsforløbet følger elevernes læringsplaner og har bl.a. til formål at være en anderledes og sjovere måde at lære på. Her glæder matematiklærer Michael Knudsby Hansen fra Tjæreborg Skole Signatur sig til projektet:

LÆS OGSÅ:  Grundskylden stiger i stort set alle kommuner

Vi ser frem til at være en del af dette åbne skoleprojekt med PwC. Vi får som skole en mulighed for at vise, hvad alt den træning i procentregning kan bruges til i den sidste ende, og samtidig får vi koblet en viden på om, hvordan deres egen økonomi hænger sammen med vores samfund. Hvilket i den sidste ende gør dem stærkere til at tage beslutninger for dem selv, og læringen bliver langt mere relevant for dem.

Som afslutning skal eleverne gennemføre et spil, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med det, de har lært gennem forløbet, og som kan bruges direkte og understøttende for elevernes læringsplaner

Om projektet
Et nyt samarbejde mellem PwC og Skoleglæde.nu skal gennem projektet “Ung privatøkonomi”, som PwC er medudvikler og sponsor for, forebygge økonomiske vanskeligheder tidligt i livet ved allerede i Folkeskolen at klæde elever på – både med en økonomisk forståelse og med personligt lederskab. Forløbet stilles til rådighed for folkeskoler landet over, og med projektet støtter vi op om FN’s verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse.

I Esbjerg er forløbet skudt i gang på følgende skoler:

Hjerting Skole
Sønderrisskolen
Tjæreborg Skole Signatur (kick off 12/11)

Afslutning på forløbet med spil:

Hjerting Skole: d. 4. december kl. 9.00-11.15
Sønderrisskolen: d. 4. december kl. 12.15-14.30
Tjæreborg Skole Signatur: d. 9. december kl. 12.15-14.30

LÆS OGSÅ:  Forsker: Sådan redder vi vores land fra udlændingekatastrofen