Offentlige indkøb gør danskerne fattigere

Det koster fem gange mere at drive og vedligeholde Sundhedsplatformen for Region Hovedstaden end det koster Region Midtjylland at drive og vedligeholde deres it-løsning til sundhedsvæsnet, EPJ. Det skriver Politiken.

Sundhedsplatformen koster omkring 370 mio. kr. om året for Region Hovedstaden i drift og vedligeholdelse. Til sammenligning koster det Region Midtjylland 75 mio. kr. for Den Elektroniske Patientjournal, EPJ, der er udviklet af det danske firma Systematic.

Sundhedsplatformen, der er udviklet af det amerikanske firma Epic, kostede 1,3 mia. kr. og har været meget svær at bruge for sundhedspersonalet.

Overlæge på Herlev Hospital og regionsmedlem i Region Hovedstaden Jacob Rosenberg (LA) mener, at systemet bør skrottes. ”Det er dyrt at beholde Sundhedsplatformen. Driftsomkostningerne er så høje, så at overgå til det jyske system vil være tjent ind på mindre end et år. Selve købsprisen for Sundhedsplatformen var ikke astronomisk høj, men det er blevet dyrt, fordi man har købt noget, der ikke virker”.

24NYT: Politikere taler med jævne mellemrum om behovet for intelligente offentlige indkøb, men i praksis har det vist sig at være skåltaler. De nuværende udbudsregler og den offentlige praksis på området udnytter ikke mulighederne optimalt for, at det offentlige indkøb af IT bliver en drivkraft for innovation og effektivisering.

Udbudsreglerne og udbrudspraksis hos indkøbere, rådgivere, myndigheder, styrelser og ankenævn har et kortsigtet og snævert fokus på laveste pris i stedet for på langsigtede mål og gevinster for det offentlige. Ubegavede offentlige indkøb gør det danske samfund og skatteyderne fattigere.

Kommentarer