Offentligt opgavetyveri i Udenrigsministeriet


I sektionen “24NYT Kommenterer” bringer vi kommentarer til nyheder og indlæg, som de etablerede medier har bragt, og som 24NYT har et politisk ukorrekt syn på. 
 

Vi ser igen og igen eksempler på offentligt opgavetyveri. I stedet for at samarbejde med private aktører, der har den viden og erfaring, der er behov for, udkonkurrerer det offentlige private virksomheder på unfair vilkår. Det gælder bl.a. eksportfremme.

Indtjening fra danske virksomheder må ikke blive et selvstændigt mål for Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder,” hed det i Peter Taksøe-Jensens rapport om fremtidens udenrigstjeneste. Han understregede, at “erhvervslivet skal kunne stole på, at Eksportrådet yder en objektiv rådgivning om markedsmuligheder og risici samt ikke påtager sig opgaver, hvor der ikke kan tilføres en merværdi, eller hvor andre aktører er i en bedre position til at løse opgaven“.

Rapporten var et direkte svar på erhvervslivets kritik af, at eksempelvis ambassaden i Bruxelles har oprettet en forretningsenhed, der mod honorar på 15.000 kr. arrangerer møder med nøglepersoner i EU-systemet. Eller for 30.000 kr. indbyder til foredrag. Opgaver, hvor man er i direkte konkurrence med private konsulentfirmaer.

Man har et standpunkt til man tager et nyt. Nu skal udenrigstjenesten iføge Børsen have 50 mio. kr. ekstra om året, og alle nye besparelser skal aflyses. Det siger underdirektør Peter Thagesen, DI, som reaktion på en ny analyse, der viser, at Danmarks diplomatiske gennemslagskraft er blevet stærkt forringet. “En stærkere udenrigstjeneste skal tage kampen op mod den tiltagende protektionisme og sikre en endnu mere effektiv varetagelse af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske samt kommercielle interesser i udlandet“, mener Peter Thagesen.

Også i erhvervsorganisationerne, der løbende har kritiseret Udenrigsministeriet for at være for fokuseret på at opfylde egne indtægtsmål på ambassaderne, lyder der nu andre toner. “Det er helt centralt med en stærk og velfungerende udenrigstjeneste til at understøtte eksporten”. Men det er kun to år siden, at kritik i Børsen fra DI og Dansk Erhverv af “indtjeningscirkus” og “kreativitet, for at bonne virksomhederne for flest mulige timer for at dække egne indtjeningskrav” blev anerkendt i Peter Taksøe-Jensens rapport om fremtidens udenrigstjeneste.

Det offentlige opgavetyveri fortsætter.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb