Også briterne har svært ved at finde en fælles identitet


I sektionen “24NYT Kommenterer” bringer vi kommentarer til nyheder og indlæg, som de etablerede medier har bragt, og som 24NYT har et politisk ukorrekt syn på. 
 

Det er ikke kun i Danmark, at spørgsmålene om værdipolitik, flygtninge, indvandring, integration og maskeringsforbud splitter befolkningen og politikerne. Også i Storbritannien skaber værdipolitikken polarisering. Skillelinjerne skyder sig lodret ned gennem befolkningen og partierne. Ikke mellem rig og fattig, men mellem nationalkonservative og liberale, som har vidt forskellige opfattelser af, i hvilken retning det britiske samfund skal bevæge sig hen. Læs mere her.