Også Danmark har ondt i retsstatsprincipperne

EU-Kommissionen har foreslået et instrument, der kobler efterlevelse af retsstatsprincipperne sammen med udbetaling af EU-midler.

I forlængelse af sit forslag præsenterede EU-Kommissionen onsdag en rapport, der konkluderer, at de højt besungne retsstatsprincipper, som EU bygger på, er en mangelvare i flere medlemslande, især i Polen og Ungarn.

Om Ungarn konstaterer rapporten, at der er en ”systematisk mangel på beslutsom handling til at undersøge og retsforfølge anklagede i korruptionsager – sager, der involverer højtplacerede embedsmænd”.

Danmark kritiseres også, dog kun for en række mindre forseelser, selv om skandalerne herhjemme står i kø, og ligene rasler for tiden næsten dagligt ud af de offentlige skabe. Men når lokummet brænder, løber alle som bekendt fra ansvaret.

Ansvaret efter Brittas uhindrede plyndring af Socialstyrelsen gennem 25 år, som i givet fald skulle fordeles på de skiftende socialministre, er aldrig blevet placeret.

Ansvaret for SKAT’s udbyttesvindelskandale, som har kostet skatteyderne 12,3 mia.kr., og som i givet fald skulle fordeles på de skiftende skatteministre, er aldrig blevet placeret.

Forsvaret har været igennem en stime af møgsager med svindel, magtmisbrug, bestikkelse og nepotisme som omdrejningspunkter. De ansvarlige er blevet ”straffet” med, at de skal på kursus i offentlig forvaltning.

Forleden kom det frem, at Københavns Kommune havde købt fødevarer ind for ca. 225 mio. kr. uden en gældende konkurrenceudsat kontrakt. Man skal ikke forvente, at der bliver placeret ansvar.

Danske politikere rydder ikke op, og embedsmænd stilles ikke til ansvar, men flyttes til anden beskæftigelse. Man er blevet sammenspist og afhængig af hinandens støtte i de øvre beslutningslag. Og derfor har Folketinget ingen interesse i at skabe præcedens og starte en udvikling, hvor der kan placeres et ansvar.

Ligesom i Ungarn er der i Danmark ”systematisk mangel på beslutsom handling til at undersøge og retsforfølge anklagede i korruptionsager – sager, der involverer højtplacerede embedsmænd”, men EU-Kommissionen vurderer retsstatsprincippernes tilstand med forskellige standarder.

Ungarn er blevet stærkt kritiseret efter at parlamentet gav premierminister Viktor Orbán ekstraordinære beføjelser til at regere landet pr. dekret på ubestemt tid for at løse coronakrisen. Men ikke et ord om Danmark, hvor Mette F. har sat parlamentarisk kontrol ud af kraft, lukket landet ned og indført drastiske restriktioner med kort varsel og uden nogen begrundelse eller dokumentation for deres effekt.

Danske topjurister mener, at retssikkerheden i Danmark er blevet undermineret af den magtarrogante regering, som har fået vidtgående og ekstraordinære beføjelser til at gribe ind i de grundlæggende frihedsrettigheder. Samtidig finder topjuristerne de politiske tiltag i forbindelse med coronakrisen helt ude af proportioner med den udfordring, som covid-19 udgør.

Problemer med overholdelse af retsstatens principper findes i hele EU, ikke kun i Central- og Østeuropa. Både Polen og Ungarn har derfor ikke uberettiget anklaget EU for dobbeltstandarder, for EU-Kommissionen har reageret forskelligt på de samme overtrædelser. Polen og andre lande fra Central- og Østeuropa bliver diskrimineret.

Både i Ungarn og Danmark er der gennemført semi-illiberale tiltag, men det er kun Ungarn, der udsættes for kritik, mens Danmark går fri. Der er forskel på lande – ikke mindst i EU-sammenhæng.

André Rossmann