Også i 2018 steg karaktergennemsnittet for studenter

Siden 2010 er karaktergennemsnittet for studenter steget år efter år, og stadigt flere får meget høje gennemsnit.

Karaktergennemsnittet for studenter er steget fra 6,6 til 7,2 fra 2010 til 2018, viser en opdateret artikel fra Danmarks Statistik. Andelen af studenter, som får meget høje karakterer, er også steget siden 2010. I 2018 fik 6,0 pct. af studenterne et gennemsnit på mindst 11, mens det gjaldt for 2,3 pct. af studenterne i 2010.

 

Vis billede på Twitter