Omkommet i brand

Hyldebjergvænget, Særløse, Hvalsø – Lejre

Kl. 04.20 søndag rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i en bolig, hvor der var udbrudt brand i stueetagen.

Politiet traf på stedet flere personer, der forsøgte at trænge i den brændende bolig i et forsøg på at redde en person ud. Det var dog ikke muligt på grund af brandens omfang, hvorfor tre mænd på 35, 62 og 62 år samt en 30-årig kvinde blev bragt til skadestuen i Holbæk til undersøgelse for eventuel røgforgiftning.

De to ældste havde været til stede i boligen, da de opdagede branden i den del af boligen, hvor de ikke havde opholdt sig om natten. På alarmtidspunktet var branden allerede meget kraftig i den del af boligen, hvor de mistænkte endnu en person for at opholde sig om natten.

Under brandslukningsarbejdet fandt røgdykkere en person, der var afgået ved døden.

Den kraftige brand, der havde udviklet sig og medført flammer bl.a. op gennem taget, betød, at vejen blev afspærret i begge retninger frem til kl. ca. 06.30.

Politiet foretog efterfølgende en foreløbig undersøgelse af brandstedet i samarbejde med kriminalteknikere i et forsøg på at finde årsagen til brandens opståen. Det foreløbige resultat af undersøgelserne tyder på, at der ikke er foregået kriminelt på stedet, men undersøgelserne fortsætter i den kommende uge i forsøget på at få klarlagt den konkrete brandårsag.

LÆS OGSÅ:  Politiet ønsker billeder fra brandene

Den omkomne formodes at være en beboer på adressen, men endelig identifikation er endnu ikke sket. Endvidere skal den omkomne rutinemæssigt undersøges nærmere i forsøget på at fastslå den eksakte dødsårsag.