Opkvalificering er blår i øjnene


I sektionen “24NYT Kommenterer” bringer vi kommentarer til nyheder og indlæg, som de etablerede medier har bragt, og som 24NYT har et politisk ukorrekt syn på. 
 

I Berlingske den 8. maj 2018 opfordrer Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører for DF, og Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for S, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til at gøre opkvalificering af arbejdsløse danskere til topprioritet. Eksperterne siger imidlertid, at efteruddannelse og opkvalificering af umotiverede ufaglærte er virkningsløse.

Ifølge politikere og fagbevægelsen er opkvalificering og efteruddannelse svaret, hvis arbejdskraftudbuddet skal øges. Faglærte tjener ganske rigtigt mere, og uddannet arbejdskraft er mere produktiv. Problemet er blot, at effektiv opkvalificering forudsætter evner og motivation, som Dovne Robert, Fattige Carina, Blå Bjarne og Mohamed ganske enkelt ikke har.

Internationale eksperter, herunder lektor Lars Skipper fra Aarhus Universitet, har påpeget, at man ikke kan uddanne +40-årige ufaglærte til mere produktivitet. Årsagen findes ikke i mangel på uddannelsestilbud, men derimod mangel på basale evner og arbejdsmoral. At gøre ufaglærte til faglærte er derfor ikke kun ineffektivt, men også usædvanlig dyrt.

Fagbladet 3F har berettet, at færre og færre ufaglærte over 25 år ønsker en fremtid som faglært arbejder eller håndværker. Kun 17% af dem har lyst til at sætte sig på skolebænken. Flertallet af landets ufaglærte er med andre ord ikke motiverede til at tage en faglært uddannelse.

Nina Smith, som er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere økonomisk vismand, siger, at man skal droppe forestillingen om, at de ca. 800.000 danskere på overførselsindkomst er én stor arbejdskraftreserve, som kan hentes ind på arbejdsmarkedet og sikre vækst og velfærdsstat. Det er blår i øjnene på befolkningen, og man bør derfor holde op med at presse folk, som reelt ikke har noget arbejdspotentiale at give af, i job.

Hertil kommer, at de danske ledige er fanget i, hvad OECD kalder en ”inaktivitetsfælde”, hvilket betyder, at gevinsten ved at tage et arbejde ikke er stor i forhold til det, man kan få på overførselsindkomst. Ifølge OECD’s beregninger svarer det til at betale en skat på 87 pct., når man går fra offentlig forsørgelse til et lavtlønnet job, hvis man indregner boligstøtte og friplads i institutioner.

Opkvalificering af forudsætningsløse og umotiverede ufaglærte vil ikke ændre noget. Mangler man motivation og har lullet sig ind i et liv på evig offentlig forsørgelse, kan ingen opkvalificering hjælpe.