Over 90% af svenskere synes at Islam er uforeneligt med menneskerettighederne

piger med slør

Gävle Universitet i Sverige udgiver hvert år et “Diversitets Barometer”, hvor folk i Sverige bliver spurgt om deres holdninger til mangfoldighed.

I det seneste barometer blev det konkluderet at svenskernes holdning til at give indvandrere deres kulturelle rettigheder er blevet mere negativ, samtidig har flere mennesker positive erfaringer med at have en indvandrerkollega på arbejdet.

I spørgsmålet om hvilke religioner der har negative værdier, der er i konflikt med f.eks. menneskerettighederne, mener 95% islam, 35%  jødedommen, 31% hinduisme, 26% buddhisme og 26% kristendommen. Endnu engang skiller Islam sig ud i den årlige undersøgelse.

Desuden erklærer 66% sig enige i udsagnet om at muslimske kvinder i Sverige er mere undertrykt end andre kvinder i Sverige, 26% ved det ikke, og 8% siger nej.

87% mener at mennesker med fremmed baggrund har pligt til at tilpasse sig svensk kultur, 7% ved ikke og 6% siger nej.

Blandt dem der deltog i undersøgelse var 88% født i Sverige, 8% fra et land i Europa, og 5% fra et land uden for Europa.

Den bemærkelsesværdigt negative holdning til Islam viser at de fleste svenskere ved at Islam ikke er en religion som enhver anden.

Det skriver online mediet Voice of Europa.