Over en tredjedel af svenske og norske læger uddannet i Danmark er udvandret tre år efter uddannelsen

læge

Flere og flere af de læger, der arbejder i Danmark, er indvandrere, som har taget deres lægeuddannelse i Danmark. Men mange nyuddannede er udvandret tre år efter endt uddannelse.

Den nye halvårsanalyse for politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) kortlægger bl.a., hvilke former for it-relateret kriminalitet, danskerne har anmeldt i centrets første halve leveår. Det er første gang, politiet kan præsentere et så detaljeret overblik over de mange sagskategorier, som udgør et kriminalitetsområde i vækst.

35 procent af svenskere og 42 procent af nordmænd, der har taget deres lægeuddannelse og er blevet autoriseret som læge i Danmark, er udvandret igen tre år efter de har fået deres autorisation. Blandt indvandrere fra øvrige lande er 26 pct. udvandret efter tre år. Opgørelsen er her afgrænset til personer, som var over 20 år, da de indvandrede til Danmark.

Ovenstående er en af konklusionerne i analysen ”Et stigende antal indvandrere med dansk lægeuddannelse arbejder som læge i Danmark,” som Danmarks Statistik udgiver i dag.

Analysen viser også:

I 2017 arbejdede godt 1.600 indvandrere med en dansk lægeuddannelse som hospitalslæge eller praktiserende læge i Danmark, hvilket er en stigning på knap 700 personer siden 2010.

Indvandrere med dansk lægeuddannelse udgjorde i 2017 godt 7 pct. af samtlige hospitalslæger og praktiserende læger mod knap 5 pct. i 2010.

58 pct. af indvandrere med dansk lægeuddannelse er kvinder mod 52 pct. af lægerne med dansk oprindelse
Har du spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte forfatteren Kristine Mulvad Jensen på 39 17 38 41 eller krj@dst.dk.