Overkriminelle muslimer fylder danske fængsler

Der er en markant overrepræsentation af indsatte med indvandrerbaggrund i danske fængsler, oplyser Berlingske.

”I de københavnske fængsler fylder indsatte med indvandrerbaggrund faktisk størstedelen af fængselscellerne. Her er to tredjedele – over 66 procent – af de indsatte enten indvandrere, efterkommere eller udlændinge. Det er helt vilde tal.

Kigger man bredt over de danske fængsler og arresthuse, så har 44 procent af de indsatte indvandrerbaggrund, viser tallene. Opgørelsen er udarbejdet af Kriminalforsorgen med hjælp fra Danmarks Statistik. Tallene er fra 2023.

Grundlæggende er den markante overrepræsentation et resultat af, at personer med indvandrerbaggrund oftere begår kriminalitet, når man sammenligner med resten af befolkningen”.

24NYT: Danmarks Statistik og Berlingske anvender begreberne ”ikkevestlige” og ”personer med indvandrerbaggrund” for at skjule, at hovedparten af de indsatte indvandrere og efterkommere er muslimer. Vi kalder de overkriminelle indvandrere, der fylder danske fængsler, muslimer, fordi ifølge den tidligere udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har Danmark ”ikke rigtig problemer med folk fra Latinamerika og Fjernasien. Når man taler om integrationsudfordringerne, er der kun problemer med personer fra Mellemøsten og Afrika”. Eftersom Danmarks Statistik ikke opdeler ikkevestlige indvandrere i de uproblematiske indvandrere fra Latinamerika og Fjernasien og de kriminelle indvandrere fra MENAPT-landene, må man gå ud fra, at det primært er kriminelle muslimer, der fylder danske fængsler.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)