Pædagog dømt for sex med hjerneskadet patient

En 36-årig mandlig socialpædagog er tirsdag i Retten i Randers blevet idømt seks måneders fængsel for at have haft seksuelle forhold til en kvindelig patient på en psykiatrisk afdeling og senere til en hjerneskadet kvinde, der var beboer på det bosted, han arbejdede.

Ud over fængselsstraffen blev den 36-årige frakendt retten til at arbejde som pædagog eller i øvrigt arbejde på steder med personer med psykiske eller mentale handicaps i fire år.

Den 36-årige blev i oktober 2018 sigtet for at have haft et seksuelt forhold med en 30-årig kvinde, som han var kontaktperson for på en psykiatrisk afdeling i Randers. Forholdet blev opdaget noget tid efter, det var afsluttet, da kvinden fortalte om det til en anden ansat.

Da sagen blev opdaget, blev den 36-årige afskediget, og han fik efterfølgende job på et bosted for domsanbragte personer med udviklingshæmning. I starten af juni 2019 anmeldte bostedet, at en 29-årig kvindelig beboer havde fortalt, at hun flere gange havde haft anden seksuel omgang end samleje med den 36-årige.

I begge tilfælde afviste den 36-årige kvindernes forklaringer.

Nægtede alle forhold

Selvom manden fortsat nægtede forholdene i retten, blev han altså dømt i begge sager efter straffelovens §219, stk. 1, nr. 3 hvor det fremgår, at ansatte på opholdssteder, hospitaler og lignende ikke må havde et forhold til beboere eller patienter. Han blev også dømt efter straffelovens § 218 for i det ene tilfælde at have udnyttet kvindens sindssygdom eller mentale retardering til at opnå andet seksuelt forhold end samleje.

”Den 36-årige var ansat til at passe på de to kvinder, men i stedet udnyttede han sin position, og indledte seksuelle forhold med dem. Selvom han ikke har tvunget kvinderne til noget, så er det en alvorlig sag at misbruge den tillid, som både pårørende og samfund har til, at der bliver passet godt på særligt udsatte borgere. Jeg er derfor tilfreds med, at han i længere periode ikke må arbejde inden for det område.” siger anklager i sagen Anna Truelsen.

Den 36-årige ankede dommen på stedet.