Pga. igangværende “konflikt mellem krimielle grupperinger” med skydevåben: ​Forlængelse af visitationszone

I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har politidirektøren i København i dag den 22. juni 2018 truffet beslutning om, at politiet fortsat i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i følgende geografisk afgrænsede område:

Åen langs volden til Mørkhøjvej – Mørkhøjvej til Kildeager – Kildeager til kommunegrænsen – langs kommunegrænsen mod syd til Slotsherrensvej – Slotsherrensvej til Stenløsevej – Stenløsevej til Veksøvej – Veksøvej til Frederikssundsvej – Frederikssundsvej til Åkandevej – Åkandevej til åen ved volden.

Baggrunden for beslutningen om forlængelse af visitationszonen er, at det vurderes, at der fortsat er en igangværende konflikt mellem en kriminel gruppering i området omkring Husum i Københavns Kommune og en kriminel gruppering i Rødovre Kommune, som har resulteret i hændelser, hvor der er anvendt skydevåben.

Formålet med indførelsen af visitationszonen er, at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre at personer ikke bærer eller besidder våben.

Som følge af ovenstående forlænges visitationszonen, gældende fra fredag den 22. juni 2018 kl. 18.00 til fredag den 6. juli 2018 kl. 18.00.