Polen og Tjekkiet støtter Ungarn

EU-Parlamentet i Strasbourg har vedtaget, at EU skal aktivere den såkaldte atombombeparagraf  – Artikel 7 – mod Ungarn. Artikel 7 er det tungeste våben EU kan bruge mod et land, der bryder med retsstatsprincipperne, og som i sidste ende kan føre til, at medlemslandet mister stemmeretten i Ministerrådet. Både Polen og Tjekkiet har meddelt, at de vil stemme imod, at Ungarn fratages stemmeretten i EU’s Ministerråd.