Politi: Forbud mod Stram Kurs’ demonstrationer til 18. april

Københavns Vestegns Politi har i dag meddelt Stram Kurs ved Rasmus Paludan et midlertidigt forbud mod at afholde demonstration i Københavns Vestegns Politikreds til torsdag den 18. april 2019 kl. 11.

Københavns Vestegns Politi vurderer, at der med nye demonstrationer fra Stram Kurs ved Rasmus Paludan kan befrygtes fare for den offentlige fred herunder for Rasmus Paludans personlige sikkerhed.

Baggrunden er det aktuelle lokale situationsbillede og de uroligheder, som Stram Kurs ved Rasmus Paludans demonstrationer gennem de seneste dage har medført.

Det midlertidige forbud er meddelt ifølge politilovens § 7, stk. 4 og grundlovens § 79, stk. 3.