Politiaftalen garanterer ikke borgernes sikkerhed og tryghed

Selv om justitsminister Nick Hækkerup (S) siger, at politiaftalen skal gøre op med de seneste års centralisering, mener formænd for politiforeninger, at “regeringen sniger detailstyring ind ad bagdøren ved bl.a. at binde dem til nye nærpolitistationer og ved at udstikke garantier, som i dagligdagen og på den enkelte politistation fjerner vagthavendes mulighed for at beslutte, om det overhovedet er relevant at rykke ud til en anmeldelse”.

Både politiforeninger og betjente er skeptiske over for de nye nærpolitistationer. Deres indvending er, at stationerne ”binder politiet til mursten”, og at de ekstra betjentes arbejdskraft var bedre udnyttet i patruljebiler.

De er også skeptiske over for udrykningsgarantien. Flere formænd for politiforeninger har kaldt garanteret udrykning for urealistisk, spild af penge og undergravning af politiets faglighed.

Borgmestre i kommuner, hvor de nye nærpolitistationer bliver etableret, får ikke medbestemmelse over betjentene. Kontrollen med politiet samles mere end nogensinde på Slotsholmen.

Selv om politiaftalen øget antallet af politibetjente til 11.700 ved udgangen af 2023, har danskerne for længst mistet troen på, at politiet vil rykke ud, når de ringer.

Og derfor giver politiaftalen kommunerne mulighed for at tage sig af opgaver, politiet ikke kan løse, og sikre ro og orden med egne tryghedsvagter.

Samtidig tager borgerne i stigende grad loven i egen hånd.

I flere velhaverkommuner er borgerne gået i gang med at oprette private vagtværn, fordi politiet ikke kan varetage borgernes sikkerhed.

I indvandrertunge områder opretter boligselskaberne tryghedsteams bemandet med forhenværende politibetjente, fordi man ikke kan forvente resolut og kompetent handling fra det politi, som plejer at gå i lang bue uden om de betændte parallelsamfund.

I et af verdens rigeste lande burde det være en selvfølge, at statens politistyrker er både tilstrækkeligt store, veluddannede og veludrustede til at garantere borgernes fysiske sikkerhed.

Men den fundamentale samfundsopgave kan dansk politi ikke løfte. Det harmonerer ikke med regeringens mantra om, at borgerne skal være trygge. Og det er ødelæggende for befolkningens tillid til retsstaten.

André Rossmann