Politichikane? Fredag falder der dom i sag mod DF-politikeren Erik Høgh-Sørensen

Hjørring Ret afsiger fredag eftermiddag dom i politiets sag mod DF-politikeren Erik Høgh-Sørensen.

Han er anklaget for at videredele fotos fra en video, hvor en mand af indvandrerafstamning i 2020 udøvede grov dominansvold mod en dansk dreng.

Voldsepisoden fandt sted i Sønderborg og blev berygtet på landsplan som ”kys-min-fod”-sagen, fordi voldsmanden selv offentliggjorde en video af forbrydelsen for at ydmyge sit offer.

Høgh-Sørensen er folkevalgt medlem af Regionsrådet i Nordjylland og medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Han nægter sig skyldig og agter i tilfælde af dom at anke til Landsretten omgående. Forsvarsadvokat er Lars Espersen (H).

”Anklagemyndigheden går målrettet og bevidst efter en demokratisk valgt politiker, selvom dét jeg har gjort, blot svarer til at klippe en artikel ud af papiravisen og give dette udklip til en nabo uden kommentarer,” siger Høgh-Sørensen.

Anklagemyndigheden bruger DF-politikerens portræt på Region Nordjyllands hjemmeside som bevis, idet et skærmbillede fra denne side blev fremlagt på retsmødet 3. september (se vedlagte). Derudover har politiet selv aktivt søgt at finde personer, der gad anmelde den påståede forbrydelse. Ingen borgere anmelde sagen af egen drift.

Derudover har politiet hverken afhørt eller sigtet den oprindelige tweet-ophavsmand, hvis værk Høgh-Sørensen re-tweetede. Derudover var forbrydelsen så omtalt, at voldsmandens video af sig selv gik viral, uden at dette har medført et hav af efterfølgende retssager.

LÆS OGSÅ:  Dansk Folkeparti i chok: Dannebrog må ikke hænge her

Endelig trådte voldsmandens far trådt frem i en stor avisartikel 14.  august 2020 med både billede og navn, hvilket var over en måned efter Høgh-Sørensens retweet.

Politiet har imidlertid ikke sigtet faderen efter samme § 264d om privatlivets fred, som benyttes mod DF-politikeren.

”Politiets anklagere går målrettet efter mig og vedlægger endda mit politiske virke som ’bevis’ i sagen. Princippet om lighed krænkes, og jeg tror, politiets chikane skal ses i lyset af, at jeg gennem længere tid har kritiseret islam og beskyldt politiets ledelse for at dække over fejlhåndteringen af islamisk kriminalitet,” siger Erik Høgh-Sørensen.

”Ved at fremme sagen er Nordjyllands Politidirektør øverste ansvarlig for, at jeg som folkevalgt chikaneres af en retssag midt under min valgkamp. Politi og anklagemyndighed har brudt princippet om magtens tredeling, og det er et demokratisk problem,” siger han.

Nordjyllands Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen blev forsøgt indkaldt som vidne i sagen, men det lod sig ikke gøre.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)