Politiet kan ikke varetage vores sikkerhed

Et velfungerende politi er en helt afgørende del af enhver retsstat. Derfor vækker det bekymring, at vi i den seneste tid har set en lang række eksempler på, at det halter med politiets arbejde”, skriver Berlingske i en leder.

I Sigynsgade på Nørrebro har borgerne i årevis kæmpet med utryghed og kriminalitet, og de oplever et magtesløst politi.

I Gentofte Kommune har man planer om at etablere eget specialuddannet vægterkorps, der med udrykning, droner og schæferhunde skal dæmme op for de mange indbrud – politiet har nemlig ikke tid.

Samtidig er sagsbehandlingstiden for borgervendt kriminalitet steget voldsomt i hele landet. I første kvartal af 2007 var gennemsnittet 212 dage mod 340 dage i første kvartal i 2019.

24NYT:Hvordan står det til med ledelsen”, spørger Berlingske. Det kan 24NYT svare på, for det er indlysende, at de mange eksempler på svigt i politiet i de senere år ikke kan forklares som hændelige og tilfældige fejl, men som udtryk for mangelfuld ledelse og en uheldig kultur.

For 10 år siden udsendte “Visionsudvalget for Politiet” en rapport, der satte fingeren på dybtgående problemer med politiets dårlige ledelse, ineffektive organisation, usmidige arbejdstidsregler, problematiske kultur og manglende it-beredskab.

Selv om nævnte problemer ikke er blevet løst, tegner de skiftende justitsministre, rigspolitichefer og andre højtstående politiledere konstant et rosenrødt billede af politiet over for befolkningen.

Virkeligheden er imidlertid, at politiet fortsat er i knæ på grund af ressourcemangel, ledere uden fagligt fundament og erfaring, mangel på faglighed og kvalitet i politiarbejdet, elendig politiuddannelse, enorme sagspukler, henlæggelse af straffesager der ikke efterforskes, tyverier der aldrig opklares, magtesløshed over for muslimsk kriminalitet, manglende service over for borgerne – listen er lang.

Eftersom politiet ikke kan varetage borgernes sikkerhed, kan vi forvente, at borgerne i stigende grad vil tage loven i egen hånd.

Kommentarer