Politikere vil have bedre styr på idrættens milliarder

”Følelser alene skal ikke bestemme investeringer i idræt,” siger Odense-rådmanden Jane Jegind (V), som netop er valgt til formand for ny forening for politikere og ansatte inden for idrætsfaciliteter.

Foreningens formål er at fremme samarbejdet både kommuner imellem og internt i kommunerne, så de meget store beløb, der hvert år bruges på idrætsfaciliteter i Danmark, bliver anvendt bedst muligt.

Det er ikke småpenge, vi taler om. I drift, vedligehold og nyinvesteringer bruges hvert år mellem fire og seks milliarder kroner på området. IFFD er et forum, hvor politikere og ansatte i branchen kan udveksle erfaringer og danne netværk, så de mange penge anvendes bedre, samtidig med at man sikrer en bedre udnyttelse af faciliteterne.” siger Jane Jegind, der ikke står alene med sine synspunkter.

Næstformand i den nye forening IFFD – Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark, er Lene Dybdal (S), formand for kultur og fritidsudvalget i Holstebro kommune. Foreningen har ved sin start 20 kommuner på medlemslisten – heraf 2 på Færøerne. Foreningen tæller blandt sine medlemmer både politikere og ledere inden for idrætsfaciliteter.

IFFDs forretningsudvalg afspejler bredden i den nye organisation:

  • Jane Jegind, Odense Kommune (formand)
  • Lene Dybdal, Holstebro Kommune (1. næstformand)
  • Holger Kortbek, idrætschef, Gladsaxe Kommune (2. næstformand)
  • Peter Nyegaard Jensen, Silkeborg Kommune
  • Carl Christian Ebbesen, Københavns Kommune
  • Evald Lange Rise, Aalborg Kommune
  • Rune Bille, Odense Idrætspark
  • Niels Bækgård, Sport & Event Park Esbjerg
  • Gitte Nørgaard, direktør Arena Randers

IFFD er en videreudvikling af Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, hvor ledere fra idræts- og fritidssektoren i en årrække har udvekslet erfaringer og søgt at præge beslutninger med deres faglige indsigt. Det har længe været et ønske at styrke dette samarbejde gennem politikernes aktive deltagelse.

IFFD beskæftiger sig med alt fra motionsstien i skoven til sportshallen og svømmestadion.

Kommentarer