Politikerne barberer danskernes velfærd

Ifølge tænketanken Kraka vil en forbedring af forholdet mellem børn og voksne i landets daginstitutioner medføre en ekstraudgift på mere end 4 mia. kr. om året i 2025. Det er indlysende ikke penge, kommunerne kan finde, uden at skulle skære kraftigt ned på f.eks. ældreområdet eller indsatsen for de svageste i samfundet. Det skriver Berlingske.

Allerede nu foregår der en benhård økonomisk prioritering i kommunerne, der siger, at det er fuldstændigt umuligt at finde pengene til vuggestuer og børnehaver.

24NYT: Danskerne går en fremtid i møde, hvor kombinationen af flere ældre, flere børn (hvoraf mange er efterkommer-børn), konstant muslimsk indvandring og den mislykkede integration sætter hele det danske velfærdssystem under voksende pres. Det betyder, at det er nødvendigt med drastiske nedskæringer på alle velfærdsområder.

Mens der ikke er penge nok til børneomsorg, sundhed og ældrepleje, bruger Folketinget 36 mia. kr. årligt netto på muslimske flygtninge og migranter, der sidder parkeret i ghetto-områderne på tårnhøje sociale ydelser foran TV-kanalen Al Jazeera.

Miseren fortsætter, for hvert år importerer Folketinget nye muslimske indvandrere. Alene i 2018 fik 3.559 personer asyl. De bliver erfaringsmæssigt til 30.000-40.000 indvandrere og efterkommere om 30-40 år.

Ifølge Finansministeriets beregninger vil prisen for indvandring være 33 mia. kr. årligt netto 81 år frem. I alt 2.673 mia. kr., som vil gå fra danskernes velfærd.

Danskerne har al mulig grund til at være bekymrede, for politikerne er mest optaget af at hjælpe alle andre end dem.