Politikerne fortsætter katastrofekursen

45 af de 48 bandedømte i perioden 2018-2020 havde indvandrer- eller efterkommerbaggrund. Kun tre var af dansk oprindelse, skriver Morten Uhrskov Jensen i Jyllands-Posten.

”Når en så stor andel som mindst 94 pct. af de dømte har indvandrer- eller efterkommerbaggrund, vil der bag ved dem ligge et langt højere mørketal. Mørketallet udgøres af alle dem, som ikke bliver anmeldt af angst hos ofrene for alvorlige repressalier, hvis de ikke tier stille.

Denne udvikling har været fuldstændig forudsigelig i mindst 30 år. Alligevel har det store flertal af danske politikere valgt at fortsætte katastrofekursen”.