Klumme: Politikerne har importeret krigen, men vasker hænder


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Lars Hedegaard er fast klummeskribent på 24NYT. Han er cand. mag. med hovedfag i historie. Hedegaard er desuden journalist, og har bl.a. været chefredaktør på Information, skribent på Berlingske Tidende og var medstifter af Trykkefrihedsselskabet.

Danmark er under fremmed besættelse. Det fremgår vel efterhånden tydeligt af tilstandene i de store og ikke så store byer. I København bliver der næsten hver uge skudt på åben gade. Hvis politikerne ikke havde importeret krigen – som de kalder kulturberigelse – ville vi have været forskånet.

Af Lars Hedegaard – cand. mag. med hovedfag i historie. Hedegaard er desuden journalist, og har bl.a. været chefredaktør på Information, skribent på Berlingske Tidende og var medstifter af Trykkefrihedsselskabet.

Men politikerne kunne ikke gøre noget, siger de. De er nemlig underkastet en højere lov, der går under forskellige navne: globalisering, det internationale samfund, FN, konventioner og EU. Politikerne er altså skyldfri, fordi de har ikke har kunnet handle på anden måde. Man kan ikke have ansvar for noget, som man ikke har magt over.

Det, som de i virkeligheden vil have os til forstå, er, at Danmark ikke er en suveræn stat, dvs. en stat, der har magten over og kan forsvare det nationale territorium. Som kan håndhæve statens voldsmonopol, og som vil forsvare os mod fremmed påtrykning, koste hvad det vil.

Som det er nu, er store dele af byerne afstået til forskellige velbevæbnede grupper af fremmede banditter, der lever af offentlige overførsler plus indtægterne fra kriminalitet.

Politikerne har inviteret dem, fordi de gik ind for multikultur. Men nu, da de har fået deres vilje, mener de vist nok, at det var den forkerte multikultur. Det havde de aldrig forestillet sig, for de troede, at folk fra fjerne og halvvilde egne ville blive som normale danskere, så snart de overskred grænsen.

Det multikulturelle eksperiment må uden tvivl betegnes som det mest mislykkede i Danmarks nyere historie, og ingen politiker vil påtage sig noget ansvar for konsekvenserne. Det er nogle andres skyld, at det ikke er gået så godt. Ideen med massetilvandringen af muslimer fejlede ikke noget, og havde det ikke været for ”tonen” i debatten og visse danskeres ”menneskesyn”, ville alt have været i skønneste orden. Imidlertid er det, som om henvisninger til ”tonen” og ”menneskesynet” er ved at miste deres kraft.

Det samme gælder  politikernes påstande om, at det blot er et spørgsmål om tid, før ”integrationen” lykkes. Blot vi yder en forebyggende indsats og uddeler flere penge, skal det nok blive bedre. Herover for står den generelle erfaring, at jo længere tid muslimer har opholdt sig i landet, des mindre integrerede bliver de. Anden generation af muslimske tilvandrere er mindre integrerede end første generation, tredje generation endnu mindre. Tvært imod har de benyttet den danske gæstfrihed til at isolere sig i en fysisk, mental og ideologisk modkultur, der modstår alle danske påvirkningsforsøg. Og erkendelsen er ved at brede sig i befolkningen, at uanset hvad man gør, kan man ikke integrere mennesker, der ikke VIL integreres.

Tilbage står politikernes sidste tilflugt, nemlig at de ikke kan skifte kurs, fordi de er bundet på hænder og fødder af internationale konventioner, først og fremmest Den Europæiske Menneskeretskonvention, som de har fået indskrevet i dansk lov. Og den vil de ikke opgive, for konsekvensen ville være, at de selv skulle stå med ansvaret for de ulykker, som de har påført landet.

Politikernes klamren sig til større magter end dem selv indebærer, at landets betydeligste menneskeskabte problem ikke kan løses ad demokratisk vej, med mindre vælgerne udskifter det store folketingsflertal, der står bag konventionerne.

Det bliver temaet for de kommende års politiske kamp.   

Hvad tænker du om hedegaards klumme? Du er velkommen til at kommenterer herunder og til at dele den på Facebook.   

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb