Positiv stigning i antallet af optagne på IT-uddannelser

I alt 5.512 nye optagne på it-uddannelser betyder en meget positiv stigning på otte procent fra 2018 til 2019. Tallene fra årets studieoptag afslører desværre også, at en stor del af stigningen kommer fra uddannelser, hvorfra dimittender har svært ved at komme i job.

De seneste ti år er optaget på it-uddannelserne steget 105 procent. Fra 2.688 optagne it-studerende i 2009 til 5.512 i 2019.* Det er meget positivt, vurderer Michael Tøttrup, ledelseskonsulent med fokus på uddannelse i PROSA – Forbundet af It-professionelle:

– Især kan civilingeniøruddannelserne på it-området fremhæves. Her er antallet af optagne vokset fra 712 personer i 2018 til 884 i 2019. Der er også rigtig pæne stigninger i optaget på it-uddannelser med fokus på softwarekonstruktion og it-arkitektur, og det er i høj grad de kompetencer, vi hører it-branchen efterspørge lige nu, så det vil gøre en forskel for manglen på arbejdskraft.

Optaget på civilingeniøruddannelserne på it-området er steget med 24 procent siden 2018 og med over 200 procent siden 2009. De softwarerettede uddannelser har øget optaget med 15 procent fra 2018 til 2019 og med 112 procent fra 2009 til 2019.

Stigende optag på IT-uddannelser med fokus på kommunikation bekymrer

Optaget på it-uddannelser med fokus på kommunikation og it er steget 27 procent fra 2018 til 2019, og det er til gengæld knap så positivt, vurderer Michael Tøttrup:

– Vi har i flere år set en overproduktion af dimittender i forhold til arbejdsmarkedet på it- og kommunikationsområdet, og vores traineeprojekt viser os, at dimittender med denne kompetencesammensætning er længere om at komme i arbejde og ikke altid kommer i arbejde inden for faget.

Fra 2015 til 2018 har optaget på uddannelser inden for it- og kommunikation været faldende i tråd med arbejdsmarkedets behov, men i år har flere universiteter skruet op for optaget.

*Der kan være forskellige definitioner af it-uddannelser. PROSA identificerer it-uddannelser som uddannelser, der har en vis tyngde af it i sig og regner ikke fx multimediedesign-uddannelsen som værende inden for kategorien.

Kommentarer