Priserne holdes i ro i den offentlige transport på Sjælland pr. januar 2022

I år er der gode nyheder til dem, der rejser kollektivt. Der kommer ingen prisstigninger i bus, tog og metro pr. januar 2022.

Den årlige regulering af taksterne i den offentlige transport sker normalt den tredje søndag i januar. Men denne gang bliver der ingen ændringer for den, der rejser med enkeltbilletter, rejsekort eller med pendlerkort. Der sker desuden ingen ændringer for priserne på cykler, CityPass, institutions- og skoleklassekort, skole-kort eller eventbilletter.

DSB, Metroselskabet og Movia – samlet i Din Offentlige Transport (DOT) – justerer hvert år priserne til kollektiv transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, så trafikselskabernes indtægter følger den almindelige prisudvikling. Det er Trafikstyrelsen, der fastsætter, hvor meget priserne i kollektiv transport i gennemsnit må stige. I år er det slået fast, at der ikke kommer nogen stigninger i billetpriserne pr. januar 2022.
Se oversigten over taksterne i DOT’s område på https://dinoffentligetransport.dk/priser/