Psykiatrifonden: Kritisk rapport i Field’s-sagen bringer os ikke tættere på årsagerne

Hvorfor er det medicinstuderende, der tager sig af de sværest syge? Kan det løses ved en retningslinje og bedre dokumentation?, spørger Psykiatrifondens formand Torsten Bjørn Jacobsen i en kommentar til den kritiske rapport og påbud til Psykiatrisk Center Amager, som blev offentliggjort i dag.

Styrelsen for Patientsikkerhed kritiserer mangel på retningslinjer og mangel på dokumentation i dagens rapport.

“Det er bemærkelsesværdigt, for det er netop det, der har den allerstørste bevågenhed i sundhedsvæsenet. Så det peger på et psykiatrisk center i krise. Rapporten bringer os ikke nærmere en forståelse af årsagerne til, at det gik så galt, eller en forståelse af patienternes møde med systemet,” siger Psykiatrifondens formand psykiater Torsten Bjørn Jacobsen.

“Hvis man retter op på alle de forhold, der er nævnt, så er jeg bange for at endnu mere fokus vil forsvinde fra kerneopgaven, som er den gode behandling,” siger han.

Region Hovedstadens såkaldte task force pegede på seks anbefalinger i det, Torsten Bjørn Jacobsen kalder en ”havarirapport”, fra oktober sidste år.

“Vi mangler at se dem ført ud i livet, og det ville være interessant,” siger Torsten Bjørn Jacobsen.

De seks anbefalinger er:

  • ​Øget behandlerkontinuitet i udrednings- og behandlingsforløb for udvalgte patientgrupper.
  • Styrket diagnostisk vurdering og afklaring, fx ved mere systematisk inddragelse af tidligere sygehistorik og øget brug af tværfaglig klinisk konference ved diagnostisk tvivl og mistanke om alvorlig psykopatologi.
  • Mere systematisk vurdering af effekt og bivirkninger af medicin, fx ved at drøfte medicinjusteringer på kliniske konferencer samt at sikre relevant opfølgning ved ændring af medicinering, særligt ved formodning om alvorlig psykopatologi.
  • Mere systematisk anvendelse af voldsrisikoscreening i ambulant regi og udbredelse af kendskab til handlemuligheder, herunder samarbejde med Politi fx PSP- samarbejde mellem politi, socialforvaltning og psykiatri.
  • Vurdering af behov og muligheder for at styrke målrettede behandlingstilbud til patienter med alvorlig psykopatologi.
  • Styrket tværsektorielt samarbejde med henblik på, at patienter med forløb i psykiatrien ved behov hurtigt får den rette støtte og hjælp i kommunalt regi.
LÆS OGSÅ:  Organisationer vil have 310.000 glemte børn på dagsordenen

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)