Rapport tegner et dystert billede af integrationsindsatsen

Det er den hippieliberale danske magtelites grundlæggende ambition, at de muslimske flygtninge og migranter skal integreres i det danske samfund. Derfor markedsfører politikerne, arbejdsmarkedets parter og medierne integrationsindsatsen som en succes.

Virkeligheden tegner imidlertid et helt andet billede. Af Københavns Kommunes nyeste rapport med overskriften ”Integrationsbarometer 2018” fremgår det, at den hidtidige integrationspolitik har været en fiasko. Det skriver Berlingske.

Artiklen fortsætter under videoen…

Tilslutningen til demokratiet blandt de herboende muslimer er faldende. Andelen af unge 18-29-årige med ikke-vestlig baggrund, der synes godt om at have et demokratisk system, er de seneste fire år faldet fra 84 pct. til 79 pct.

Knap en tredjedel af de unge med ikke-vestlig baggrund i 2018 var ”enige” eller ”delvist enige” i, at religiøse og kulturelle traditioner og love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning.

Københavns beskæftigelses- og integrationsminister, Cecilia Lonning-Skovgaard, siger: ”Man må grundlæggende sige, at ganske få ting har rykket sig over den seneste ti-årige periode. Præstationsgabet mellem etniske og danske elever er stort set det samme, der er stort set det samme frafald på uddannelser, og der er stort set den samme forskel i erhvervsfrekvensen. Efter at have arbejdet målrettet med det her i ti år, så er det lidt trist, at vi ikke er kommet længere”.

Kommentarer