Regeringen vil bruge 1 mia. skattekroner på “bæredygtighed” m.m…… i Etiopien!

Regeringen støtter Etiopien med en milliard kroner over de næste fem år for at fremme demokratisk udvikling, bekæmpe fattigdom skabe bæredygtig vækst og jobs. Sammen med øvrige dansk-finansierede indsatser gennem civilsamfundspartnere og FN-organisationer vil det nye danske landeprogram i Etiopien bakke op om den demokratiske reformdagsorden, som landets nye premierminister Abiy Ahmed har sat i værk og støtte den etiopiske ambition om at blive et mellemindkomst land og en grøn økonomi inden 2025.

Regeringen støtter Etiopien med en milliard kroner over de næste fem år for at fremme demokratisk udvikling, bekæmpe fattigdom skabe bæredygtig vækst og jobs. Sammen med øvrige dansk-finansierede indsatser gennem civilsamfundspartnere og FN-organisationer vil det nye danske landeprogram i Etiopien bakke op om den demokratiske reformdagsorden, som landets nye premierminister Abiy Ahmed har sat i værk og støtte den etiopiske ambition om at blive et mellemindkomst land og en grøn økonomi inden 2025.

”Etiopien gennemgår en historisk periode som, hvis alt går vel, vil forandre landet til gavn for den etiopiske befolkning og regionen. Regeringen bakker aktivt op om den forandringsproces gennem det første danske landeprogram i Etiopien, hvor både fattigdomsbekæmpelse og støtte til god regeringsførelse vil stå helt centralt.” siger udviklingsminister, Ulla Tørnæs.

 

Demokratiseringsprocessen er på vej i Afrikas andet folkerigeste land. Etiopien undergår i disse tider store politiske forandringer bl.a. initiativer der har til formål at forbedre menneskerettighederne i landet inden for bl.a. større pressefrihed, udskrivelsen af demokratiske valg, tilladelsen af oppositionspartier og bekæmpelse af tortur. Flere lovgivningsinitiativer for god regeringsførelse og menneskerettighedssituationen er under udarbejdelse.

LÆS OGSÅ: 

Danmark vil gennem landeprogrammet fremme initiativer der skaber god regeringsførelse, demokratisering, civilsamfundsopbyggelse, respekt for menneskerettigheder, inddragelse af kvinder i det økonomiske og politiske liv og bekæmpelse af vold mod kvinder og piger.  Disse målsætninger understøttes samtidig af støtte gennem en række danske strategiske NGO-partnere, der bl.a. bidrager til at sikre de grundlæggende menneskerettigheder og inklusiv udvikling og opbygger robuste lokalsamfund, der kan forebygge og afhjælpe kriser.

På trods af stigende økonomiske vækstrater er Etiopien fortsat hjemsted for ekstrem fattigdom samtidig med, at det er værtsland for 920.000 flygtninge. Det er et mål for Danmark, at Etiopiens unge mænd og kvinder kan se fremtidsmuligheder for sig selv i deres hjemland, og at flygtningene samtidig understøttes. Danmark vil derfor støtte forbedring af levevilkår gennem inddragelse af bønder i det kommercielle marked, støtte til klimavenligt skovbrug og til det nationale sociale sikkerhedsnet for kronisk fødevareusikre befolkningsgrupper. Aktiviteterne vil have fokus på de mest fattige grupper i Etiopien, men vil også støtte op om den etiopiske regerings politik om at integrere flygtninge, som led i den nye globale flygtningeaftale (CRRF). Samlet vil de danske indsatser i Etiopien bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål og adressere grundlæggende årsager til irregulær migration.

”Forebyggelse af fødevareusikkerhed og bæredygtig ressourceudnyttelse er afgørende for at sikre, at fattige familier har mulighed for at blive selvforsørgende og forbedre deres egne levevilkår. Danmarks engagement i Etiopien er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder for at skabe muligheder for et værdigt liv for folk, der hvor de har hjemme – og for flygtningene i nærområderne ” siger udviklingsministeren.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)