Regionerne slås om læger og sygeplejersker

Der bliver stadig større forskel på den hjælp, som syge danskere kan forvente at få, afhængig af om de er bosat i Region Hovedstaden eller i Region Sjælland, skriver Berlingske.

”Hovedstaden har markant flere ressourcer end den noget mindre naboregion, som får stadig sværere ved at skaffe de medarbejdere på sygehusene, der skal til for at sikre patienterne en hurtig og faglig optimal behandling.

Region Hovedstaden støvsuger markedet for læger og sygeplejersker, mens kapaciteten og behandlingen sakker længere og længere bagud i Region Sjælland. De forskelle, der er mellem de to regioner, springer i øjnene og vil blive sværere og sværere at leve med. Jo hårdere konkurrencen bliver om medarbejderne, jo mere vil Region Sjælland blive taberen. Man er nødt til at se på, hvordan man får fordelt ressourcerne – medarbejderne – på en mere hensigtsmæssig måde.

Der er på landsplan store forskelle i de vilkår, regionerne har for at tilbyde deres borgere en optimal behandling. De små regioner har langt færre ressourcer at gøre godt med”.

24NYT: Uligheden gennemsyrer det danske sundhedsvæsen fra vugge til grav. Danmark ligger i bunden, når det gælder social ulighed på sundhedsområdet. Der mangler en ensartet, høj kvalitet i de sundhedsopgaver, kommunerne løfter. Det er patienternes postnummer, der afgør kvaliteten af det tilbud, de får fra kommunen. Et spædbørns chancer for et sundt og godt liv afhænger af, hvor det fødes, og sårbare borgere, der bor i tyndt befolkede områder, tilbydes ikke den specialiserede lægehjælp, som de har brug for. Dansk sundhedsvæsen er i dyb krise, som ikke kan løses, fordi der i Danmark er bred enighed om, at sundhedsydelser skal leveres af den offentlige monopolsektor. Læs mere her.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)