Rejsevejledninger pr. 1. januar 2021

Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut.

Dagens opdatering betyder følgende ændringer i rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene:

Overblik over ændringer i rejsevejledninger:
Lande der ændres fra karantæne-lande til åbne lande Ingen
Lande der ændres fra åbne lande til karantæne-lande Ingen
Nye højrisiko-regioner i åbne lande

 

Ingen
Nye lavrisiko-regioner i karantæne-lande

 

Ingen

Se et samlet kort over hhv. åbne og lukkede lande og regioner i EU og Schengenlandene.

I Norge frarådes fra i dag også alle ikke nødvendige rejser til regionen Rogaland, fordi regionen ikke længere opfylder kriterierne for lave smittetal. Rejsevejledningen for hele Norge er dog fortsat orange på grund af indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark.

Storbritannien vil fra og med i dag ikke længere være omfattet af den danske model for indrejserestriktioner og rejsevejledninger for EU- og Schengenlande. I stedet indgår Storbritannien i den danske model for indrejserestriktioner og rejsevejledninger for tredjelande. Ændringen skyldes, at Storbritannien, pga. Brexit, betragtes som et tredjeland i forhold til EU-retten pr. 1. januar 2021, hvor overgangsordningen udløber.

For de lande, som oplyser regionale testdata til ECDC, vil der kunne åbnes for rejser til lavrisiko-regioner i karantæne-lande. Der vil også kunne frarådes rejser til højrisiko-regioner i åbne lande. Desuden frarådes alle ikke-nødvendige rejser til lande med betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. I vurderingen af om et land eller region er åben eller i karantæne indgår desuden en række tekniske kriterier om testfrekvens, positivprocent og datatilgængelighed. En nærmere beskrivelse af de danske rejserestriktioner for EU- og Schengenlandene, herunder uddybning af de tekniske detaljer, kan findes i dette faktaark.

For nogle lande frarådes alle ikke-nødvendige rejser på grund af både for høje smittetal og indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. Det gælder: Belgien, Estland, Finland, Irland, Island, Italien, Letland, Nederlandene, Norge, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Udenrigsministeriet anser erhvervsrejser for nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til alle lande. Erhvervsrejsende bør dog altid undersøge, om landet har indrejserestriktioner over for erhvervsrejsende på den relevante ambassades hjemmeside. Læs mere her.

Reglerne for indrejse justeres også på baggrund af den nye data fra Statens Serum Institut. Læs mere om reglerne for indrejse her.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes på um.dk

Information om smittesituationen i EU og Schengenlandene kan findes på https://coronasmitte.dk/smittesituationeuropa