Retfærdighed eller kaos?

DEBAT.

Af Henrik Clemmensen.

Der foregår løbende en debat om de eksisterende forhold i dansk presse og tv, og der er en mere og mere signifikant følelse af, at alle de ”politisk korrekte” vil bruge og misbruge enhver mulighed for at hindre os i at få sandheden og retfærdigheden frem i sager, hvor den nye kreds af vælgere – muslimske indvandrere – kan blive angrebet eller blive bare lidt stødt over de faktiske forhold i jernindustrien – dvs. i et sekulært samfund som Danmark.

Da pressens metoder til at undertrykke problemstillingerne og selve sandheden er tiltagende grove, uden at hverken retsvæsen eller andre gør noget effektivt ved det, vil jeg opfordre alle ansvarlige – og derfor især de folkevalgte politikere – til at være opmærksomme på de værste tilfælde af presse-misbrug eller sandhedsfordrejninger og direkte undertrykkelse af hele sandheden.

Vi har lige overværet en DR-journalists manipulation ved et interview han havde med Aia Fog angående en tidligere samtale med Tommy Robinson. Jeg håber og går ud fra, at Aia Fog om muligt selv bringer sagen for pressenævnet.

At den danske presse ikke af sig selv tager emner op til debat, som stærkt behøver en diskussion og en bedre fremtid, det undrer mig ikke længere – jeg har set for meget journalistisk fordrejning og manipulation.

Det undrer mig meget mere, at mange politikere er så tavse og tilbageholdende, og da især når de ser, hvordan regeringens støttepartier åbenlyst misbruger de muligheder, som fortielser, undladelser eller pengegaver til visse vælgere giver dem for at få mere indflydelse end retfærdighed og sandhed ville kunne give dem.

At ”købe stemmer” ved at love for meget og kræve for lidt, det holder ikke i længden. Og det skal oppositionen i folketinget få øjnene helt op for. NU.

Man kan ikke fortsat bruge penge, som behøves til ældreforsorgen, plejehjemmene, folkepensionerne, Arne, hospitalerne, skolerne, politiet, klimapolitikken og meget andet, til at betale for bistandshjælp, tolkehjælp, socialhjælp, børnepenge til mere end 2 børn osv. osv. – til at aflønne en gruppe indvandrere, som for flertallets vedkommende ikke gør noget særligt for at blive integreret, blive selvforsørgende eller blive gode medborgere efter ægte dansk målestok.

Næhh, man vil hellere sløjfe grænsekontrollen helt. Hvor dybt kan man mon synke som dansk politiker? Er ens eget ”faste vellønnede job” vigtigere end forpligtelsen over for det danske folk?

Nu er det endelig efter lang tid lykkedes at få kendt LTF for ulovlig ved at bruge reglerne i Grundloven. Jeg undrer mig over, at Grundloven ikke også er blevet brugt for længst til at gøre de værste regler og opfordringer i koran og hadith ulovlige, således at vore nye naboer bliver tvunget til at erkende, at det, de kæmper for nu og fremover, IKKE ER LOVLIGT, hvis det sker helt efter deres ”bibels” ord og mening, eller imamens ulovlige opfordringer. Der er forskel på RELIGION, TRO og POLITIK!

Hvordan kan en muslim, som ikke skriftligt har fraskrevet sig retten til at følge disse ulovligheder i islam – og samtidigt har accepteret fortabelse af statsborgerskab eller udvisning ved en overtrædelse – overhovedet få dansk statsborgerskab??

Pressen, som vi alle betaler til gennem skatten, beskæftiger sig næsten ikke med disse ting. Den taler heller ikke om, hvordan politi og retsvæsen savner mandskab til at beskytte danskere ordentligt imod de fremmedes ulovligheder og racisme.

Man lader en fundamentalistisk muslimsk organisation holde ”religiøs” fest foran vores folkestyres højborg, og lader muslimske kvinder i forbudt påklædning praktisere deres øvelser for de glade muslimske tilskuere.

Man lader horder af muslimske unge og danske medløbere husere i gaderne.

Man gør intet for at stoppe halvfacistiske grupper som Antifa i at hærge og ødelægge mulighederne for andre danske grupper med et demokratisk og tilladt formål.

Pressen forholder sig ikke til fremmede magters indflydelse på Danmark, f.eks. gennem Dyanet, halalcertificeringer, økonomisk støtte til nye og gamle moskeer, privatskoler med islam som idégrundlag og andet, som alt sammen har til formål at ændre Danmark til et muslimsk baseret samfund om måske 20-30 år.

Erdogan har jo opfordret de muslimske familier i hele Europa til at få mindst 5 børn i familien, for så bliver der hurtigt et muslimsk flertal ved en kommende folkeafstemning – det være sig ved et almindeligt valg eller specielle vigtige valg om f.eks. grundlovsændringer eller medlemskab af EU, FN, og konventioner generelt. Tyrkiets præsident truer jo også permanent Europa med at slippe millioner af nye flygtninge løs imod Europa. De er jo også muslimer de fleste.

Pressen forholder sig heller ikke kritisk til Facebooks og andre platformes selvbestaltede regler om folks ytringsfrihed. Men det er også klart, at skal vi kunne foretage kritik af Facebook og de andre, så skal vi selv have rene og retfærdige regler i vores egen lovgivning.

Hvor længe skal danskerne acceptere politikernes slæben på fødderne og angst for at træde i karakter – på en langtidsholdbar dansk måde?

Og hvor længe skal vi acceptere en presse, som misbruger sin position til at manipulere med sandheden om rigets tilstand og udfordringer?