Retsforfølgelse af tyske islamkritikere


Hver uge tager 24NYT temperaturen på ytringsfriheden både i og udenfor Danmark. Medlemmer af Trykkefrihedsselskabets ledelse skriver på skift om aktuelle emner, hvor det frie ord er sat på prøve.


 

Tyske islamkritikere føler sig i stigende grad utrygge og ser voldspersoner gå fri, mens de selv retsforfølges på grund af deres ytringer. 

Celebrating Dissent 2022

Den 20.-21. august blev der i Køln afholdt en konference til støtte for eksmuslimer og ateister: Celebrating Dissent 2022, med emner som retten til blasfemi og ytringsfriheden. Begivenheden var organiseret af Rådet for Eksmuslimer i Storbritannien og Det Fritænkende Libanon i samarbejde med Säkulare Flüchtlingshilfe Deutschland, Center for Inquiry, Freedom From Religion Foundation, Giordano Bruno Stiftung, National Secular Society og Volkshochschule Köln. 

Celebrating Dissent 2022 er en efterfølger til lignende arrangementer i London i 2017 og Amsterdam i 2019. Denne gang blev arrangementet præget af terrorangrebet mod Salman Rushdie få dage forinden, den 12. august. I en resolution fordømtes angrebet på forfatteren, lige som deltagerne udtrykte deres støtte til Rushdie og andre forfulgte dissidenter. 

Celebrating Dissent 2022 opfordrer til at indføre en International Sekularismedag den 10. december, der også er Den Internationale Menneskerettighedsdag, hvorved de vil fremhæve sekularismens betydning for eksmuslimer, fritænkere, ateister, kvinder samt etniske, seksuelle og religiøse mindretal. 

Endelig opfordrer Celebrating Dissent 2022 til at afskaffe paragraf 166 i den tyske straffelov.

Den tyske blasfemiparagraf

Den tyske straffelovs paragraf 166, Krænkelse af trossamfund, religiøse sammenslutninger og foreninger med en særlig verdensanskuelse, lyder således: 

(1) Den, der offentligt eller ved udbredelse af budskaber (par. 11 stk. 3) krænker indholdet af andres religiøse overbevisning eller verdensanskuelse på en måde, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, straffes med bøde eller fængsel i op til tre år. 

LÆS OGSÅ:  Trykkefrihedsselskabet står ikke alene med sin kritik af regeringens lovforslag

(2) Den, der offentligt eller ved udbredelse af budskaber (par. 11 stk. 3) krænker en kirke i Tyskland eller andre religiøse samfund eller foreninger med en særlig verdensanskuelse, deres institutioner eller skikke på en måde, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, straffes på samme vis. 

Hvis der opstår uroligheder i kølvandet på en persons ytringer, retsforfølger man således denne person snarere end de intolerante uromagere. Herved forhindrer man en fri og åben debatkultur og fremmer selvcensur grundet frygten for andres reaktion og de juridiske konsekvenser. 

Retsforfølgelsen af Manfred van H. i 2006

Den 61-årige Manfred van H. havde i 2006 distribueret toiletpapir påstemplet ordene ”Den hellige koran”. Han solgte efter sigende toiletpapiret for at samle penge ind til en kampagne mod islamistisk terror, og han sendte toiletruller til flere moskeer og tv-stationer for at skabe opmærksomhed. Handlingen var en protest mod mordet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh i 2004 og bomberne i London i 2005. 

Da denne handling vurderedes at forstyrre den offentlige orden, blev han i henhold til paragraf 166 idømt et års betinget fængsel og 300 timers samfundsarbejde. Ud over denne straf fik han dødstrusler fra fundamentalistiske muslimer og måtte have politibeskyttelse. 

Retsforfølgelse af islamkritikeren Abbas Mohammadpoor 

Eksiliraneren Abbas Mohammadpoor er medlem af Rådet for Eksmuslimer i Tyskland, og han afholder jævnligt demonstrationer mod islam og styret i Iran. 

LÆS OGSÅ:  Vesten faciliterer Kinas teknologiske undertrykkelsesværktøjer

På etårsdagen for mordet på den franske skolelærer Samuel Paty, den 16. oktober 2021, arrangerede Abbas Mohammadpoor en demonstration i Stuttgart. Der vistes flere muhammedtegninger, herunder forsider fra Charlie Hebdo og Kurt Westergaards ikoniske tegning. Mens Mohammadpoor holdt tale, blev den lille fredelige demonstration angrebet af en flok muslimer, der slog Mohammadpoor og sårede to kvinder, der måtte køres på hospitalet. Angriberne ødelagde desuden flere af de udstillede plakater. 

Den 4. juli 2022 blev Abbas Mohammadpoor idømt en bøde for brud på paragraf 166 ved at have kritiseret islam og profeten Muhammed. Han har anket dommen og afventer den nye retssag. 

Abbas Mohammadpoor fortæller, at han føler sig stadigt mere utryg i Tyskland. 

Islamkritikeren Michael Stürzenberger retsforfølges for hadforbrydelse

Michael Stürzenberger skriver jævnligt på Politically Incorrect og kritiserer politisk islam i foredrag og på gaden i München. 

I midten af august var Stürzenberger på gaden i Gladbeck for at tale med folk om islam. En stor flok muslimske drenge flokkedes om ham og kastede i løbet af angiveligt to timer med æg, lightere og andre genstande efter ham, uden at de tilstedeværende politibetjente greb ind. En kvindelig tilhører blev såret og måtte bringes på hospitalet. Han blev selv ramt af en hård genstand og faldt omkuld, mens de omgivende muslimske drenge hånede ham. Ingen af de aggressive drenge blev tilbageholdt af politiet. 

LÆS OGSÅ:  Den fortsatte Robinson-forfølgelse og et freudiansk slip i MSM-andedammen

I stedet bliver Michael Stürzenberger retsforfulgt. 

I august 2017 blev han idømt seks måneders betinget fængsel for i et facebookopslag at have vist et historisk billede af stormuftien af Jerusalem i selskab med nazister. Man anklagede ham under retssagen for at ”opildne til had mod islam” og ”fornedre islam”.

I april 2022 blev Michael Stürzenberger idømt syv måneders betinget fængsel i henhold til paragraf 130 om tilskyndelse til oprør. Stürzenberger havde forgæves forsøgt at redegøre for, at han kritiserer den politiske islam, og ikke muslimer, ved sine demonstrationer, og kritikken sker på baggrund af faktuelle oplysninger. Dommeren, Theresa Freutsmiedl, mente imidlertid, at han var skyldig i en hadforbrydelse, idet han ”til dels kritiserer alle muslimer og giver dem en negativ følelsesmæssig stress”; især når han henviser til terrorhandlinger. Han skulle øge hadet til den muslimske befolkning og derved forstyrre den offentlige orden. Theresa Freutsmiedl er imidlertid ikke uvildig i disse spørgsmål, idet hun i sin studietid arbejdede for Law Clinic Augsburg, der blandt andet rådgiver afviste asylansøgere gratis. Michael Stürzenberger har anket dommen og håber på større lydhørhed ved den kommende retssag. 

Michael Stürzenberger frygter, at man i fremtiden ikke længere må kritisere islam. Det betyder, at sharia bliver integreret i den tyske lovgivning. 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)