Røde Kors sætter særligt fokus på voldudsatte børn i Aalborg

Røde Kors udvider deres tilbud til børn af voldsudsatte kvinder i Aalborg. Med projektet ’Mor+Mig’ vil Røde Kors forbedre børnenes trivsel og tryghed samt styrke relationen mellem mor og barn.

Modelfoto. Foto: Peter Sørensen

Røde Kors har næsten 20 års erfaring med at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn i tiden efter et krisecenterophold.

Børnene i Røde Kors’ aktiviteter for voldsudsatte kvinder og børn har enten selv været direkte udsat for vold eller været vidne til vold mellem forældrene. Begge dele er skadeligt for barnets udvikling og tilknytning, og livet i en voldsramt familie er utrygt og uforudsigeligt.

Derfor skal projektet ’Mor+Mig’ forbedre børnenes trivsel og tryghed i tiden efter, de har været på krisecenter samt styrke relationen mellem mor og barn.

’Mor+Mig’ er allerede i gang i tre sjællandske byer og udvider nu blandt andet til Aalborg. Her bliver det en del af aktiviteterne i Røde Kors’ Qnet, der er et tilbud til kvinder og børn, som har været på krisecenter og skal starte et nyt liv.

“Mor+Mig er et vigtigt projekt, fordi det flytter det daglige fokus fra mødrene til børnene. Man har på baggrund af flere rapporter fundet, at børnene direkte eller indirekte er påvirket af den voldelige relation mellem deres forældre, hvilket viser sig i deres udvikling, tilknytning og trivsel. Det kan have store konsekvenser for børnene, og kan følge dem op gennem voksenlivet. I de aktiviteter, der skal styrke relationen mellem mor og barn, har vi fokus på at øge børnenes mestringsevne og give dem nogle succesoplevelser, som de kan tage med videre i livet” siger Anne Kathrine Gjessing, der er aktivitetsleder i Qnet i Røde Kors Aalborg.

Børnepakke med malebog, spil og en bamse
Projektet ’Mor+Mig’ byder på en bred vifte af aktiviteter, der støtter op om relationen mellem mor og barn og fokuserer særligt på barnets tryghed og trivsel i en svær tid. Når børnene flytter fra krisecentret, får de blandt andet en børne-flyttepakke.

I pakken er der for eksempel skoleting, malebog, højtlæsningsbog, tusser, en bamse og spil som mor og barn kan bruge til i fællesskab at skabe tryghed, pusterum og samvær i en ofte kaotisk livssituation.

Der vil også blive afholdt forældreworkshops for kvinderne med fokus på det gode hverdagsliv som for eksempel god økonomi og budgetlægning, ’handy-woman aften’, sund mad på budget, mindfulness og børneopdragelse. Og så vil der være forskellige muligheder for, at mødre og børn kan lave noget sammen som gruppe. Det kan være fællesspisning, kreative sysler, fejring af højtider eller udflugter.

’Mor+Mig’ er støttet af Østifterne.

Bliv frivillig i Røde Kors’ Qnet i Aalborg
Med udvidelsen af Qnet, mangler Røde Kors’ i Aalborg flere frivillige kræfter.

Hvis du har lyst til at gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og deres børn i Aalborg, eller du blot gerne vil høre mere om Røde Kors’ tilbud, så kan du kontakte Anne Kathrine Gjessing på qnet@rodekors-aalborg.dk.

Fakta om Røde Kors’ Qnet

Hvert år bliver omkring 38.000 kvinder udsat for fysisk vold i hjemmet og cirka 72.000 kvinder udsat for psykisk partnervold. 33.000 børn oplever årligt vold i familien.

Røde Kors har i øjeblikket 26 Qnet fordelt over landet med flere end 200 frivillige. Sidste år hjalp Qnet knap 700 kvinder og børn, der har været udsat for vold.