Roskilde Festival: Markant stigning i voldssager

Samlet set ser politiet tilbage på en festival, som er forløbet godt, og som for langt størstedelen af festivaldeltagere har foregået i god ro og orden. Men noget stikker ud i statistikken:

Der har været en markant stigning i anmeldte voldssager ved årets festival i forhold til de tidligere år. Midt- og Vestsjællands Politi har i år modtaget 20 anmeldelser om vold, mens tallet i 2018 var 11. Baggrunden for stigningen er efter politiets opfattelse, at der hos nogle af festivalgæsterne har været en lavere tolerance i forbindelse med konflikter end i tidligere år. Episoder som tidligere blev løst fredeligt, har i år eskaleret og udviklet sig til vold.

Flere sædlighedsager 

Også på sædelighedsområdet har der været en stigning i antallet af anmeldelser. Der er i år samlet anmeldt 15 sædelighedssager under festivalen, hvilket er en lille stigning i forhold til 2018, hvor der blev anmeldt 11 sager.

Fald i tyveri, våben og narko

Der har været et markant fald i anmeldelser om tyveri. I år blev antallet af tyverianmeldelser halveret i forhold til året før. Der blev i år anmeldt 263 sager om tyveri, hvorimod tallet fra 2018 var på 551 anmeldelser om tyveri fra festivaldeltagerne.

Politiet har igen i år haft stor fokus på narko ved årets festival, men har haft færre sager end de foregående år. Ved årets festival har politiet registreret 354 sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, mod 535 sager i 2018.

Der har kun været en enkelt sag om overtrædelse af våbenloven i 2019, hvor der året før var 6 våbenlovssager.

Kommentarer