Rystende signalement af de muslimske efterkommere

Tænketanken Kraka har offentliggjort resultaterne af en analyse, som sammenligner gennemsnitstallene for muslimske efterkommere og etniske danskere:

”De simple gennemsnit fortæller os, at efterkommere af indvandrere fra lande med muslimsk flertal betaler 47 pct. mindre skat, modtager overførselsindkomster i 53 pct. flere uger om året, tjener 39 pct. mindre og får 1,4 point lavere karakterer i dansk i folkeskolens afgangseksamen end personer med dansk oprindelse. Det kan der være alle mulige grunde til, men det er ikke desto mindre sandt – i gennemsnit”.