S-regeringen holder liv i zombie-virksomheder

S-regeringen implementerede en række upræcise og stærkt bureaukratiske såkaldte hjælpepakker i stedet for den fulde, lovbestemte erstatning af tab, som den afskaffede 12. marts, skriver prof. Christian Bjørnskov i Børsen.

”Hjælpepakkerne er ikke blot uholdbart dyre, men der findes nu en lang række virksomheder, der er afhængige af pakkerne. På samme måde arbejder adskillige tusinde danskere nu i job, der reelt ikke længere eksisterer.

Når hjælpepakkerne endelig afskaffes, vil de fleste af disse virksomheder og job forsvinde i konkurser eller omstruktureringer, og jo længere man venter, jo større er problemet.

Hjælpepakkerne varet så lang tid, at de effektivt har skabt en politisk særinteresse: Mange vælgere har nu interesse i, at regeringen fortsat beskytter deres zombiejobs og zombiefirmaer.

Politisk er den mest attraktive strategi derfor at vente og håbe på, at de internationale konjunkturer vender dramatisk, eller at noget sker i dansk politik, der overskygger problemerne, når hjælpepakkerne afskaffes”.