S vil hælde flere penge i SKAT

S vil hælde flere penge i SKAT

Skatteminister Morten Bødskov (S) vil give en milliardstor redningskrans til det skrantende skattevæsen, skriver Berlingske.

Der skal oprettes et nyt skattecenter med foreløbig 250 medarbejdere til styrket skattekontrol. Det nye skattecenter er en organisatorisk knopskydning på et i forvejen komplekst system med hele syv styrelser. Og en forbedret kontrol er heller ikke nødvendigvis et spørgsmål om flere ressourcer, men om mere intelligent kontrol.

Skattevæsenets umiddelbare udfordringer er de to store og nødlidende systemer til ejendomsvurderinger og gældsinddrivelse. Begge er forsinkede og budgetterne er skredet.

24NYT: Gennem de seneste år har SKAT udviklet sig til et kæmpe styringsapparat, som er befolket med ledere og medarbejdere, der ikke ved ret meget om substansen i det, der bliver produceret i ”maskinrummet”. Det faglige ansvar er blevet uddelegeret i et hidtil uset omfang, og der er skabt en kultur med frygt, hvor den enkelte leder kun tør agere inden for sit eget område uden tanke på helheden.

I stedet for at tage fat på de helt grundlæggende strukturelle problemer i SKAT, har Venstre valgt at bryde SKAT ned til syv styrelser med adresser over hele landet. De samme inkompetente medarbejdere, der har kørt SKAT i sænk, er efter møgspredermetoden bliver blæst ud over hele landet. Og nu skal systemet udvides med et nyt skattecenter med yderligere 250 medarbejdere.

Opløsningen af SKAT og oprettelsen af syv styrelser har ikke betydet, at opgaven med at inddrive skatten korrekt er blevet løst. De to store og nødlidende systemer til ejendomsvurderinger og gældsinddrivelse er stærkt forsinkede. Hertil kommer, at det ifølge eksperter er umuligt at konstruere et system, der med sikkerhed kan give en selvstændig vurdering af grundværdien på bebyggede grunde.

Hvorom alting er: Det er perspektivløst at decentralisere SKAT og fortsætte med det samme uduelige mandskab. Og det er perspektivløst at tilføre ressourcer til en samspilsramt organisation, der ikke fungerer.

Kommentarer