SÅ SKETE DET: Premierminister må gå af – migrantpagt har kostet ham jobbet

Foto: Belgiens afgåede premierminister Charles Michel (wiki commons)

Belgien sendes ud i politisk kaos efter at premierministeren har tabt en mistillidsafstemning i parlamentet.

Belgiens premierminister Charles Michel har trukket sig, efter at han igår tabte en mistillidsafstemning. Afstemningen blev iværksat efter længere tids politiske skænderier om, hvorvidt Belgien skulle underskrive FNs migrantpagt, Global compact on migration, også kaldet Marrakech 2-aftalen.

Premierministerens beslutning om at underskrive pagten på vegne af belgierne koster ham dermed jobbet.

Umiddelbart efter afstemningen tog Charles Michel sin taske, trykkede hånd med et par ministre og vandrede derefter ud af salen.

Ligesom i Belgien og en lang række andre lande mener kritikere af FNs migrantpagt, at den vil øge migrationen til Europa.

Aftalen betyder bl.a., at FN opsætter kontorer i migranternes hjemlande og langs deres rejseruter, som skal yde juridisk og praktisk hjælp med at komme til Vesten. Derudover forpligter den de underskrivende lande til at bekæmpe “forkerte” holdninger til migration.

Aftaleteksten afslører således ifølge kritikere et dybt bekymrende syn på demokrati og ytringsfrihed i FN. “Dele af teksten er utilsløret totalitær i sin stemmeføring. Når det hedder sig, at der skal skrides ind over for medier, der ytrer sig kritisk om migration og beslægtede emner, tror man, det er løgn. Teksten er gennemsyret af en kommissæragtig pædagogik, der vil opdrage befolkningerne til at anlægge et bestemt positivt syn på migration og bekæmpe holdninger, der går på tværs,” skriver Jyllands-Posten i en leder under overskriften Sig nej til FN-pagten om migration.

I alt 30 lande undlod at underskrive aftalen.

I Danmark frygter kritikere, at aftalen – trods vores “stramme” udlændingepolitik – også vil betyde flere migranter her.

Mens FN-aftalen ikke er juridisk bindene, så er EU-samarbejdet det nemlig. Og når først migranterne ankommer til Europa via FNs rejseruter, vil de åbne grænser i Schengen, EUs fordeling af kvoteflygtninge og retten til at søge asyl kunne give migranterne mulighed for at komme ind i Danmark, mener modstanderne af aftalen.

Udover Marrakech 2-aftalen har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også underskrevet FNs aftale om Global compact for refugees. Oven i købet uden nogen som helst parlamentarisk eller offentlig debat om aftalen. FNs nye flygtningeaftale er ligesom migrantaftalen politisk forpligtende, men ikke juridisk bindene. Aftalen kræver bl.a., at flygtninge kun skal hjemsendes, såfremt de selv ønsker det. Statsministerens underskrift på aftalen er således i strid med hans løfte til Dansk Folkeparti og danskerne om, at flygtninge skal sendes hjem ,når der er fred – også selvom de ønsker at blive i Danmark.

USA og Ungarn har nægtet at underskrive den nye flygtningeaftale.

Ungarns udenrigsminister Peter Szijjarto advarer om, at Global Compact on Refugees i virkeligheden handler om at “få de mennesker ind af bagdøren, som migrantpakten (Marrakech 2-aftalen, red.) ikke kan få ind gennem hovedporten.”

Ifølge Peter Szijarto foregår der i denne tid en international kraftanstrengelse for at sikre, at flere mennesker fra den ikke-vestlige verden kan komme til Europa og USA.

Kommentarer