Sådan fordrejes sandheden om den fejlslagne integration

Danmarks migrantvenlige kompleks omfattende politikerne, medierne, integrationskonsulenter, brancheorganisationer mv. udfolder store bestræbelser for at skjule konsekvenserne af den muslimske indvandring for danskerne. Dette emne har 24NYT haft under behandling ved flere lejligheder, f.eks. her.

Det migrantvenlige kompleks anvender bevidst forskellige begreber, beregningsgrundlag, beregningsperioder og definitioner samt modsatrettede tal for at forplumre billedet af situationen på indvandrings- og integrationsområdet.

I den udlændingepolitiske debat i Danmark bruger man f.eks. flittigt begrebet ”ikkevestlige indvandrere”. Formålet er at blande den problematiske indvandrergruppe, muslimerne, sammen med de øvrige uproblematiske indvandrergrupper såsom de højt specialiserede og flittige indere, kinesere, vietnamesere, filippinere og andre. Ved at blande de to grupper får man tal, der skjuler, at muslimerne er overrepræsenteret i arbejdsløsheds- og kriminalitetsstatistikkerne.

Det samme gælder prisen for den muslimske indvandring. Hvert år kommer finansministeriet med nye tal for, hvor meget ”ikkevestlig” indvandring koster samfundet. Er finansministeriets tal fup eller fakta? Det er der ingen, der ved, fordi der i dette land ikke findes uafhængige økonomer, der har lyst og mod til at udfordre finansministeriet ved at dissekere ministeriets tal.

I de statsstøttede medier jongleres der med forskellige fakta og tal, ofte modsatrettede. F.eks. tal for muslimernes beskæftigelsesfrekvens.

Den 23. december kunne Kristeligt Dagblad således oplyse (med propagandatjenesten Ritzau som kilde), at ”Dansk Erhverv har regnet sig frem til, at 127.300 ikkevestlige indvandrere i tredje kvartal 2022 var i beskæftigelse i Danmark”. Ifølge seniorøkonom i Dansk Erhverv, Kristian Skriver, er ” beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere steget med 90 procent over ti år”.

Et modsatrettet billede blev tegnet i Børsen for ca. 2 år siden, hvor man kunne læse, at ”i de sidste 12 år har an­de­len af ind­van­dre­re i ar­bej­de stå­et næ­sten bomstil­le. Siden 2008 er beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrerkvinder steget med beskedne 2,3 procentpoint. Ser man på beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige mænd, er det ikke gået meget bedre, for her er beskæftigelsesfrekvensen kun steget med 1,8 procentpoint på 12 år.

Sæsonkorrigerede tal for beskæftigelsesfrekvensen for indvandrerkvinder og indvandrermænd fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration viser, at beskæftigelsesfrekvensen for ikkevestlige indvandrerkvinder i august 2020 var på 50,2 pct. For 12 år siden var beskæftigelsesfrekvensen for ikkevestlige indvandrerkvinder på 47,9 pct., og dermed er beskæftigelsesfrekvensen steget med 2,3 procentpoint siden 2008. I samme periode er beskæftigelsesfrekvensen for ikkevestlige mænd steget fra 55,2 pct. til 57 pct. i august 2020 svarende til en stigning på 1,8 procentpoint på 12 år”.

Om beskæftigelsesfrekvensen for de muslimske migranter er steget eller faldet, er der således ingen der ved. Ifølge Dansk Erhvervs er den steget, mens ifølge Børsen har den stået bomstille.

Det eneste faste holdepunkt, vi har, er derfor Finansministeriets fremskrivning fra maj 2018, som fastslår, at prisen for den fejlslagne integration af muslimske migranter er 33-36 mia. kr. netto (ca. 90 mio. brutto) om året – og at den vil være uændret frem til 2100.

Det siger sig selv, at hvis der var hold i påstanden om, at integrationen af de herboende muslimer er en succes, ville succesen have ført til en gradvis reduktion i statens udgift til den muslimske indvandring. Men det er ikke sket – og vil ifølge Finansministeriet ikke ske i dette århundrede.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)