Sådan formøbler kommunerne skatteydernes penge

Regeringen har på finansloven afsat 200 mio. kr. til ældreplejen. Det er ifølge Cepos 2,5 pct. af hvad kommunerne selv kunne finde alene ved at spare på udgifter til administration:

 

”Hvis alle kommunerne nedbragte deres udgifter til administration til niveauet i kommunen med de laveste udgifter, kunne de spare godt 8 mia. kr., svarende til ca. 20 pct. af de nuværende kommunale udgifter. Der er i denne beregning taget højde for, at der er forskelle i kommunernes størrelse, indbyggersammensætning mv.

 

Borgmestrenes og byrådets evne og vilje til at drive en kommune effektivt er langt mere afgørende for den service, borgerne får, og den skat de skal betale for at få den, end det, der sker på Christiansborg.

 

Mange borgmestre har mere travlt med at forsøge at få flere penge fra Christiansborg og fra andre kommuner via den kommunale udligning end med at gøre sig umage med at drive en effektiv kommune. Det er mere belejligt at give andre skylden for høje skatter og lav service end at tage ansvar for at drive kommunen effektivt”.