Sådan hvidvasker Berlingske islam

I Berlingskes leder den 4. jan. 2019 opfordrer chefredaktør Tom Jensen til at afdække Hizb ut-Tahrirs fanatisme, fordi den yderligtgående islamistiske organisation efter hans opfattelse kun repræsenterer et mindretal af muslimer i Danmark.

Hvis Hizb ut-Tahrir ikke afsløres for, hvad den reelt er, risikerer vi, at den indoktrinerer de fredelige muslimer med deres ekstreme idéer, skriver Tom Jensen.

Tom Jensen har imidlertid en skjult dagsorden, der går ud på at vise, at radikaliserede, fanatiske muslimer såsom Hizb ut-Tahrirs medlemmer, der sætter religiøse love over verdslige, udgør et lille mindretal, mens de ”gode”, velintegrerede muslimer udgør et stort flertal.

Lad os lige genopfriske Tom Jensens og læsernes hukommelse med et par facts.

Vi ved fra en række pålidelige og robuste meningsmålinger, f. eks. PEW, at over halvdelen af de muslimer, der bor i vestlige demokratier, ønsker, at Koranens love og påbud skal følges fuldt ud.

Wissenschaftszentrum für Socialvorschung i Berlin har i 2016 undersøgt europæiske muslimer i fem medlemslande for, hvor udbredt fundamentalistiske holdninger er blandt europæiske muslimer. Undersøgelsen viser, at 65 pct. af alle muslimer sætter religionens love over samfundets love, og det vil sige sharialoven, som er vendt mod demokrati, frihed og ligestilling.

I en meningsmåling foretaget af det danske institut Wilke i 2015 afviser 52,4 pct. af danske muslimer, at der er behov for en modernisering af islam, så islam tilpasser sig de vestlige samfund. I samme undersøgelse mener 77 pct. af danske muslimer, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. I 2006 var tallet ”kun” 62 pct.

Det er korrekt, at danske muslimer udgør en broget masse, både hvad angår etnicitet og uddannelse. Men Tom Jensen skøjter hen over, at en urovækkende stor del af de danske muslimer har et temmelig ensartet, fundamentalistisk syn på, hvilken fremtrædende rolle, Koranen skal spille i forhold til dansk lovgivning. Han lukker øjnene for, at for mange muslimer er islam ikke kun en religion, men også en politik for indretningen af samfundet og den enkeltes levevis i overensstemmelse med Koranen og sharia.

Det skrev bl.a. den muslimske debattør Halime Oguz om i Berlingske den 17. marts 2016.

Hvorom alting er repræsenterer de ca. 300.000 herboende muslimer ikke et lille mindretal, men en stor og dybt problematisk minoritet – underuddannet, underbeskæftiget, underintegreret, overkriminel og oversygelig i såvel første, anden og tredje generation – og snart fjerde. De lever isoleret i parallelsamfund, som hippieliberale danske politikere har tilladt, og koster danske skatteydere ca. 36 mia. kr. på årsbasis.

Tom Jensens leder føjer sig til en lang række lignende islamvenlige indlæg, der har til formål at hvidvaske islam og bilde læserne ind, at de fleste danske muslimer er gode mennesker, som vi roligt kan ”invitere til at blive en del af det danske, nationale fællesskab”.

Fortsætter danskerne med at sætte de mange ”gode” muslimer i bås med de få fanatikere som Hizb ut-Tahrir, risikerer de at krænke de gode muslimer og øge deres følelse af eksklusion i Danmark, advarer Tom Jensen. Og det kan vi ikke ha’, vel?

André Rossmann

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb